Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Ad-Hoc Industry Natural Resource Management Group

Identifikační číslo v rejstříku: 76326275827-75
Datum registrace: 11.5.11 16:03:16

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 30.4.14 15:06:02
Datum poslední roční aktualizace je 30.4.14 15:06:02


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Ad-Hoc Industry Natural Resource Management Group
Zkratka:
Právní forma N/A
Internetové stránky: http://www.nrdonline.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Barbara Goldsmith
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Barbara Goldsmith
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rond Point Schuman - Box 5  6
1040 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 2 234 6390
Číslo faxu: (+32) 2 234 7911
Další kontaktní údaje: Inquiries may be directed to the Group's Director, Barbara Goldsmith.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Group focuses on policies and practices related to natural resource liability and restoration and related issues worldwide. Among the Group's goals are: to serve as a resource to industry on these matters; to facilitate communication and practice exchange within industry and between industry, government and other practitioners; to work to develop and refine best practices relative to these matters; and to generally advance the state-of-the art. One of the Group's specialties is the ongoing implementation of the European Union Environmental Liability Directive.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 500
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Per the Group's longstanding policy (since 1988), it does not lobby as a Group.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rybolov a akvakultura
 • Transevropské sítě
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Industrial companies involved with the Group are also members of numerous business and industry associations in all sectors throughout Europe, both Brussels-based and Member State-specific. The Group often involves these entities in our ongoing work, including meetings. Examples may be found on the Group's website.

Finanční údaje

Rok: 01/2014 - 04/2014
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 5 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

The Group operates on an annual basis with a modest budget as necessary to accomplish its objectives.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.