Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

EUPAVE - European Concrete Paving Association

Identifikavimo numeris Registre: 76295483387-66
Registracijos data: 30/03/2010 15:06:28

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/04/2015 17:14:26
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/04/2015 16:56:00
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

EUPAVE - European Concrete Paving Association

EUPAVE

non-profit organization

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Vorstlaan/Boulevard du Souverain, 68
1170 Brussels
BELGIJA

(+32) 2 790 42 06

    Teisiškai atsakingas asmuo

Luc Rens

Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Karl Downey

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

EUPAVE, the European Concrete Paving Association, was formed in 2007. Our association is a non-for-profit association with the objective to promote all cement and concrete products to the transport infrastructure and related areas in particular the specific contributions of cement and concrete to road safety, fuel consumption, congestion reduction and sustainable construction, among others.

The cement and concrete applications include (non exhaustive list):
- In situ cast concrete;
- Concrete paving blocks, flags and any other precast items;
- Hydraulically bound base and sub-base layers;
- Soil improvement and soil stabilization;
- In situ pavement recycling.

The areas related to transport infrastructure include (non exhaustive list):
- Motorways, trunk roads, secondary roads, farm roads;
- Bicycle paths, walking paths;
- Urban areas, streets and places;
- Railways, tramways, bus lanes;
- Airfields;
- Heavy duty pavements for ports and industries;
- Industrial floors;
- Safety barriers, noise reducing devices, kerbs, gutters,…

EUPAVE offers its members expertise and services in order to further develop the benefits of cement and concrete.

Our members are:
- National and international associations;
- Companies, both national as international.

The international exchange of know-how, technology and marketing strategies, provides each member an additional advantage and strength for promotion within its own national market.

  • Europos
  • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EUPAVE's mission is to advocate and enable wider use of cement and concrete applications in European transport infrastructure by engaging with EU, national and local decision makers, by disseminating technical know-how and communicating benefits and by promoting innovation and best practices in the sector.

EUPAVE is active in communicating decision makers as well as public through its newsletter, website, workshops, seminars and dedicated events.


 

EUPAVE participates the European Commission's High Level Strategic Forum on construction and five task forces namely:
 -Stimulating investment in renovation and innovation;
 -Skills and qualifications;
 -Sustainable use of resources;
 -Internal market for both products and services, and;
 -International competitiveness.

Non

Non

Non

Non

Within the framework of a representation policy on EU level, EUPAVE calls upon Alonso & Asociados, an EU consultancy office with twenty years of experience in EU representation and lobbying within the different European authorities.

Alonso & Asociados’ goal is to represent EUPAVE before the EU institutions (European Commission, European Parliament and Council of the European Union) on the preparation and implementation of EU laws and initiatives in the field of road infrastructure, road safety and sustainable construction.

Besides this, EUPAVE organizes seminars and information sessions aiming to keep European authorities informed on the interest of our sector and on its impact on the different decision levels such as energy and sustainable development.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1   25%: 2

3

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Transeuropiniai tinklai
  • Transportas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

EUPAVE Members: http://www.eupave.eu/documents/about/members.xml?lang=en

EUPAVE Partners:
http://www.eupave.eu/documents/about/partners.xml?lang=en

EUPAVE is a member of:
- ERF (European Union Road Federation);
- ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council).

Moreover, EUPAVE has a Memorandum of Understanding with:
- ISCP (International Society for Concrete Pavements);
- PIARC (World Road Association).

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  01/2015

>= 10 000 € ir < 24 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.