Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

EUPAVE - European Concrete Paving Association

Identifikavimo numeris Registre: 76295483387-66
Registracijos data: 10.3.30 15.06.28

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.3 09.00.24
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.3 09.00.24


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: EUPAVE - European Concrete Paving Association
Akronimas: EUPAVE
Teisinis statusas: non-profit organization
Svetainė: http://www.eupave.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Luc Rens
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Özlem Aslan
Pareigos: Technical Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Vorstlaan  68
1170 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 790 42 06
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: EUPAVE, the European Concrete Paving Association, was formed in 2007. Our association is a non-for-profit association with the objective to promote all cement and concrete products to the transport infrastructure and related areas in particular the specific contributions of cement and concrete to road safety, fuel consumption, congestion reduction and sustainable construction, among others.

The cement and concrete applications include (non exhaustive list):
- In situ cast concrete;
- Concrete paving blocks, flags and any other precast items;
- Hydraulically bound base and sub-base layers;
- Soil improvement and soil stabilization;
- In situ pavement recycling.

The areas related to transport infrastructure include (non exhaustive list):
- Motorways, trunk roads, secondary roads, farm roads;
- Bicycle paths, walking paths;
- Urban areas, streets and places;
- Railways, tramways, bus lanes;
- Airfields;
- Heavy duty pavements for ports and industries;
- Industrial floors;
- Safety barriers, noise reducing devices, kerbs, gutters,…

EUPAVE offers its members expertise and services in order to further develop the benefits of cement and concrete.

Our members are:
- National and international associations;
- Companies, both national as international.

The international exchange of know-how, technology and marketing strategies, provides each member an additional advantage and strength for promotion within its own national market.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Within the framework of a representation policy on EU level, EUPAVE calls upon Alonso & Asociados, an EU consultancy office with twenty years of experience in EU representation and lobbying within the different European authorities.

Alonso & Asociados’ goal is to represent EUPAVE before the EU institutions (European Commission, European Parliament and Council of the European Union) on the preparation and implementation of EU laws and initiatives in the field of road infrastructure, road safety and sustainable construction.

Besides this, EUPAVE organizes seminars and information sessions aiming to keep European authorities informed on the interest of our sector and on its impact on the different decision levels such as energy and sustainable development.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
EUPAVE is a member of:
- ERF (European Union Road Federation);
- ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council).

Moreover, EUPAVE has a Memorandum of Understanding with:
- ISCP (International Society for Concrete Pavements);
- PIARC (World Road Association).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.