Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Peter Jens

Numer identyfikacyjny w rejestrze 76286906136-20
Data rejestracji: 11-07-04 14:42:40

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-12-06 15:59:32
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-06-07 07:49:13


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Peter Jens
Nazwa skrócona:
Status prawny: Self Employed
Strona internetowa: http://www.linkedin.com/in/peterjens

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Firmy konsultingowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Peter Jens
Pełniona funkcja: Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Peter Jens
Pełniona funkcja: Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue de Wixhou, La Chataigneraie.  21
B-4601 Argenteau
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 473501426
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Consulting-, managing- and advisory positions in the NW-European sustainable agri-food complex at the crossroads of NGO/Corporate environment.

Working experience in Spain, Portugal, Brazil, United States, Russia, Taiwan, Belgium, Germany, United Kingdom and the Netherlands.

Conducting trans-cultural, non zero-sum negotiations and carrying out minimal critical interventions concerning complex and complicated corporate and CSO issues on sustainability issues.

With PuraNatura Foundation trying to make Organic Regulation societally more relevant: http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad

Furthermore I lobby at my own account for proper animal welfare regulation and compliance of existing legislation.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Agent of Change within the sustainable North-West European agri-food complex, with focus on organic and otherwise certified agricultural and foodproduction practices.

Establishing and managing strategic alliances between corporations and CSO's, pre-competitive positioning.

Instilling new narratives and paradigms prior to regulatory activities.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


=Rules and Regulations on Organic Horticulture and US/EU Organic equivalency. http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad
=Rules and regulations on Biostimulants and Biofertilizers, Integrated Pest Management 2009/128/EC

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
100000  €–150000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • PuraNatura Foundation
 • Koppert Biological Systems

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 50 000 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

PuraNatura Foundation received a EFRD co-financing grant of 805.000 euro over the years 2011-2012-2013.
The grant was distributed by the Dutch provinces North- and South Holland, Utrecht and Flevoland including the cities of Amsterdam, Rotterdam and Utrecht and the purpose was twofold:
Developing a novel "hors-soil" organic greenhouse cultivation method and the regulatory approval into the European organic regulation.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
I subscribed to the Code of Conduct