Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Peter Jens

Identitātes numurs Reģistrā: 76286906136-20
Reģistrācijas datums: 11.4.7 14:42:40

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.9.6 09:56:57
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.9.6 09:56:57


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Peter Jens
Akronīms:
Juridiskais statuss: Management Consultancy Cy
Tīmekļa vietne: http://www.linkedin.com/in/peterjens

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Profesionālie konsultāciju biroji

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Peter Jens
Amats Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Peter Jens
Amats Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue de Wixhou, La Chataigneraie.  21
Argenteau B-4601
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 473501426
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Consulting-, managing- and advisory positions in the NW-European sustainable agri-food complex at the crossroads of NGO/Corporate environment.

Working experience in Spain, Portugal, Brazil, United States, Russia, Taiwan, Belgium, Germany, United Kingdom and the Netherlands.

Conducting trans-cultural, non zero-sum negotiations and carrying out minimal critical interventions concerning complex and complicated corporate and CSO issues on sustainability issues.

With PuraNatura Foundation trying to make Organic Regulation societally more relevant: http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad

Furthermore I lobby at my own account for proper animal welfare regulation and compliance of existing legislation.

Global Alliance manager for Koppert Biological Systems.

Senior adviser to PA Europe, Brussels, on agricultural and food issues.

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Agent of Change within the sustainable North-West European, Asian and North-African agri-food complex, with focus on organic and otherwise certified agricultural and foodproduction practices.

Establishing and managing strategic alliances between corporations and CSO's, pre-competitive positioning.

Instilling new narratives and paradigms prior to regulatory activities.
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


=Rules and Regulations on Organic Horticulture and US/EU Organic equivalency. http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad
=Rules and regulations on Biostimulants and Biofertilizers, Integrated Pest Management 2009/128/EC
=Trade and Neighbourhood Policies

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Tirdzniecība
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
>= 100000  € un < 150000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
 • PuraNatura Foundation
 • Koppert Biological Systems
 • Animal Welfare

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 50 000 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

PuraNatura Foundation received a EFRD co-financing grant of 805.000 euro over the years 2011-2012-2013.
The grant was distributed by the Dutch provinces North- and South Holland, Utrecht and Flevoland including the cities of Amsterdam, Rotterdam and Utrecht and the purpose was twofold:
Developing a novel "hors-soil" organic greenhouse cultivation method and the regulatory approval into the European organic regulation.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
I subscribed to the Code of Conduct