Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Peter Jens

Identifikavimo numeris Registre: 76286906136-20
Registracijos data: 11.7.4 14.42.40

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.9 09.56.57
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.9 09.56.57


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Peter Jens
Akronimas:
Teisinis statusas: Management Consultancy Cy
Svetainė: http://www.linkedin.com/in/peterjens

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Profesionalų konsultacijų kontoros

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Peter Jens
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Peter Jens
Pareigos: Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue de Wixhou, La Chataigneraie.  21
B-4601 Argenteau
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 473501426
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Consulting-, managing- and advisory positions in the NW-European sustainable agri-food complex at the crossroads of NGO/Corporate environment.

Working experience in Spain, Portugal, Brazil, United States, Russia, Taiwan, Belgium, Germany, United Kingdom and the Netherlands.

Conducting trans-cultural, non zero-sum negotiations and carrying out minimal critical interventions concerning complex and complicated corporate and CSO issues on sustainability issues.

With PuraNatura Foundation trying to make Organic Regulation societally more relevant: http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad

Furthermore I lobby at my own account for proper animal welfare regulation and compliance of existing legislation.

Global Alliance manager for Koppert Biological Systems.

Senior adviser to PA Europe, Brussels, on agricultural and food issues.

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Agent of Change within the sustainable North-West European, Asian and North-African agri-food complex, with focus on organic and otherwise certified agricultural and foodproduction practices.

Establishing and managing strategic alliances between corporations and CSO's, pre-competitive positioning.

Instilling new narratives and paradigms prior to regulatory activities.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


=Rules and Regulations on Organic Horticulture and US/EU Organic equivalency. http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad
=Rules and regulations on Biostimulants and Biofertilizers, Integrated Pest Management 2009/128/EC
=Trade and Neighbourhood Policies

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Išorės santykiai
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Prekyba
 • Vartotojai
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
>= 100000  € ir < 150000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
 • PuraNatura Foundation
 • Koppert Biological Systems
 • Animal Welfare

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 50 000 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

PuraNatura Foundation received a EFRD co-financing grant of 805.000 euro over the years 2011-2012-2013.
The grant was distributed by the Dutch provinces North- and South Holland, Utrecht and Flevoland including the cities of Amsterdam, Rotterdam and Utrecht and the purpose was twofold:
Developing a novel "hors-soil" organic greenhouse cultivation method and the regulatory approval into the European organic regulation.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
I subscribed to the Code of Conduct