Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Peter Jens

Identifikavimo numeris Registre: 76286906136-20
Registracijos data: 04/07/2011 14:42:40

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/02/2015 19:28:30
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/02/2015 19:28:30
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Peter Jens

Management Consultancy Cy

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

La Chataigneraie,
Wixhou 21
B-4601 Argenteau
BELGIJA

(+32) 473501426

    Teisiškai atsakingas asmuo

Peter Jens

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Peter Jens

Director

    Tikslai ir uždaviniai

Agent of Change within the sustainable North-West European, Asian and North-African agri-food complex, with focus on organic and otherwise certified agricultural and foodproduction practices.

Establishing and managing strategic alliances between corporations and CSO's, pre-competitive positioning.

Instilling new narratives and paradigms prior to regulatory activities.

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Organic legislation


 

Non

Non

Non

Non

Non

=Rules and Regulations on Organic Horticulture and US/EU Organic equivalency. http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad
=Rules and regulations on Biostimulants and Biofertilizers, Integrated Pest Management 2009/128/EC
=Trade and Neighbourhood Policies

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Išorės santykiai
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Prekyba
 • Vartotojai
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

5 000 €

< 99 999 €

 • PuraNatura Foundation

 • Koppert Biological Systems

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
I subscribed to the Code of Conduct