Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Peter Jens

Tunnusnumber registris: 76286906136-20
Registreerimise kuupäev: 04/07/2011 14:42:40

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2015 19:28:30
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 19:28:30
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Peter Jens

Management Consultancy Cy

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

La Chataigneraie,
Wixhou 21
B-4601 Argenteau
BELGIA

(+32) 473501426

    Juriidiliselt vastutav isik

Peter Jens

Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Peter Jens

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Agent of Change within the sustainable North-West European, Asian and North-African agri-food complex, with focus on organic and otherwise certified agricultural and foodproduction practices.

Establishing and managing strategic alliances between corporations and CSO's, pre-competitive positioning.

Instilling new narratives and paradigms prior to regulatory activities.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Organic legislation


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

=Rules and Regulations on Organic Horticulture and US/EU Organic equivalency. http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad
=Rules and regulations on Biostimulants and Biofertilizers, Integrated Pest Management 2009/128/EC
=Trade and Neighbourhood Policies

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kultuur
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

5 000 €

< 99 999 €

 • PuraNatura Foundation

 • Koppert Biological Systems

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
I subscribed to the Code of Conduct