Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Peter Jens

Tunnusnumber registris: 76286906136-20
Registreerimise kuupäev: 4.07.11 14:42:40

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.06.14 9:56:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.06.14 9:56:57


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Peter Jens
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Management Consultancy Cy
Veebisait: http://www.linkedin.com/in/peterjens

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Peter Jens
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Peter Jens
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 21 Rue de Wixhou, La Chataigneraie. 
B-4601 Argenteau
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 473501426
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Consulting-, managing- and advisory positions in the NW-European sustainable agri-food complex at the crossroads of NGO/Corporate environment.

Working experience in Spain, Portugal, Brazil, United States, Russia, Taiwan, Belgium, Germany, United Kingdom and the Netherlands.

Conducting trans-cultural, non zero-sum negotiations and carrying out minimal critical interventions concerning complex and complicated corporate and CSO issues on sustainability issues.

With PuraNatura Foundation trying to make Organic Regulation societally more relevant: http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad

Furthermore I lobby at my own account for proper animal welfare regulation and compliance of existing legislation.

Global Alliance manager for Koppert Biological Systems.

Senior adviser to PA Europe, Brussels, on agricultural and food issues.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Agent of Change within the sustainable North-West European, Asian and North-African agri-food complex, with focus on organic and otherwise certified agricultural and foodproduction practices.

Establishing and managing strategic alliances between corporations and CSO's, pre-competitive positioning.

Instilling new narratives and paradigms prior to regulatory activities.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


=Rules and Regulations on Organic Horticulture and US/EU Organic equivalency. http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad
=Rules and regulations on Biostimulants and Biofertilizers, Integrated Pest Management 2009/128/EC
=Trade and Neighbourhood Policies

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kultuur
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 100000  € ja < 150000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • PuraNatura Foundation
 • Koppert Biological Systems
 • Animal Welfare

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 50 000 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

PuraNatura Foundation received a EFRD co-financing grant of 805.000 euro over the years 2011-2012-2013.
The grant was distributed by the Dutch provinces North- and South Holland, Utrecht and Flevoland including the cities of Amsterdam, Rotterdam and Utrecht and the purpose was twofold:
Developing a novel "hors-soil" organic greenhouse cultivation method and the regulatory approval into the European organic regulation.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
I subscribed to the Code of Conduct