Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Peter Jens

Идентификационен номер в Регистъра: 76286906136-20
Дата на регистрация: 11-7-4 14:42:40

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-9 9:56:57
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-9 9:56:57


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Peter Jens
Инициали:
Правен статут: Management Consultancy Cy
Уебсайт: http://www.linkedin.com/in/peterjens

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Peter Jens
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Peter Jens
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue de Wixhou, La Chataigneraie.  21
B-4601 Argenteau
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 473501426
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Consulting-, managing- and advisory positions in the NW-European sustainable agri-food complex at the crossroads of NGO/Corporate environment.

Working experience in Spain, Portugal, Brazil, United States, Russia, Taiwan, Belgium, Germany, United Kingdom and the Netherlands.

Conducting trans-cultural, non zero-sum negotiations and carrying out minimal critical interventions concerning complex and complicated corporate and CSO issues on sustainability issues.

With PuraNatura Foundation trying to make Organic Regulation societally more relevant: http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad

Furthermore I lobby at my own account for proper animal welfare regulation and compliance of existing legislation.

Global Alliance manager for Koppert Biological Systems.

Senior adviser to PA Europe, Brussels, on agricultural and food issues.

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Agent of Change within the sustainable North-West European, Asian and North-African agri-food complex, with focus on organic and otherwise certified agricultural and foodproduction practices.

Establishing and managing strategic alliances between corporations and CSO's, pre-competitive positioning.

Instilling new narratives and paradigms prior to regulatory activities.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


=Rules and Regulations on Organic Horticulture and US/EU Organic equivalency. http://www.slideshare.net/peterjens/ep-22-jan-2013def-ad
=Rules and regulations on Biostimulants and Biofertilizers, Integrated Pest Management 2009/128/EC
=Trade and Neighbourhood Policies

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Външни отношения
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Култура
 • Околна среда
 • Потребители
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 100000  € и < 150000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • PuraNatura Foundation
 • Koppert Biological Systems
 • Animal Welfare

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 50 000 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

PuraNatura Foundation received a EFRD co-financing grant of 805.000 euro over the years 2011-2012-2013.
The grant was distributed by the Dutch provinces North- and South Holland, Utrecht and Flevoland including the cities of Amsterdam, Rotterdam and Utrecht and the purpose was twofold:
Developing a novel "hors-soil" organic greenhouse cultivation method and the regulatory approval into the European organic regulation.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
I subscribed to the Code of Conduct