Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne

Identifikačné číslo v Registri: 76211185954-80
Dátum registrácie: 31.5.2011 11:04:27

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 19.5.2014 15:41:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19.5.2014 15:41:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne
Skratka: SPIIL
Právna forma: Syndicat professionnel
Internetová stránka: http://www.spiil.org/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Odborové zväzy

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Maurice Botbol
Funkcia: Président

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Maurice Botbol
Funkcia: Président

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Passage Brûlon  8
75012 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 144882616
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Le Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne procéde à l’étude, à la représentation et à la défense des intérêts professionnels, économiques, déontologiques, matériels et moraux des éditeurs de presse en ligne indépendants, généralistes ou spécialisés.

La création du Spiil en octobre 2009 répond aux besoins qu'ont éprouvé plusieurs éditeurs de presse en ligne de se regrouper pour :

Promouvoir une presse indépendante et de qualité sur Internet ;
Défendre un cadre juridique et réglementaire qui permette un réel développement économique de la presse en ligne, et assure sa pérennité ;
Participer activement au renforcement d'un métier en pleine évolution, en définissant des principes de fonctionnement communs, ainsi qu'en partageant des expériences et des pratiques très diverses.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Fiscalité TVA

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Dane
  • Informačná spoločnosť

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.