Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 76211185954-80
Data rejestracji: 31/05/2011 11:04:27

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 15/02/2015 23:27:21
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 15/02/2015 23:27:21
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 15/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne

SPIIL

Syndicat professionnel

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Związki zawodowe i stowarzyszenia zawodowe

    Dane kontaktowe

Résidence Creatis 226 rue Saint Denis
75002 Paris
FRANCJA

(+33)9 70 26 10 72

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Jean-Christophe Boulanger

Président

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Jean-Christophe Boulanger

Président

    Cele i zakres obowiązków

Le Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne procéde à l’étude, à la représentation et à la défense des intérêts professionnels, économiques, déontologiques, matériels et moraux des éditeurs de presse en ligne indépendants, généralistes ou spécialisés.

La création du Spiil en octobre 2009 répond aux besoins qu'ont éprouvé plusieurs éditeurs de presse en ligne de se regrouper pour :

Promouvoir une presse indépendante et de qualité sur Internet ;
Défendre un cadre juridique et réglementaire qui permette un réel développement économique de la presse en ligne, et assure sa pérennité ;
Participer activement au renforcement d'un métier en pleine évolution, en définissant des principes de fonctionnement communs, ainsi qu'en partageant des expériences et des pratiques très diverses.

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Fiscalité de la presse numérique


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Fiscalité TVA

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • podatki
  • sektor audiowizualny i media
  • społeczeństwo informacyjne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

1 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.