Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne

Numer identyfikacyjny w rejestrze 76211185954-80
Data rejestracji: 11-05-31 11:04:27

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-05-19 15:41:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-05-19 15:41:39


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne
Nazwa skrócona: SPIIL
Status prawny: Syndicat professionnel
Strona internetowa: http://www.spiil.org/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Związki zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Maurice Botbol
Pełniona funkcja: Président

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Maurice Botbol
Pełniona funkcja: Président

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Passage Brûlon  8
75012 Paris
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 144882616
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Le Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne procéde à l’étude, à la représentation et à la défense des intérêts professionnels, économiques, déontologiques, matériels et moraux des éditeurs de presse en ligne indépendants, généralistes ou spécialisés.

La création du Spiil en octobre 2009 répond aux besoins qu'ont éprouvé plusieurs éditeurs de presse en ligne de se regrouper pour :

Promouvoir une presse indépendante et de qualité sur Internet ;
Défendre un cadre juridique et réglementaire qui permette un réel développement économique de la presse en ligne, et assure sa pérennité ;
Participer activement au renforcement d'un métier en pleine évolution, en définissant des principes de fonctionnement communs, ainsi qu'en partageant des expériences et des pratiques très diverses.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Fiscalité TVA

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • podatki
  • sektor audiowizualny i media
  • społeczeństwo informacyjne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.