Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.

Αριθμός μητρώου: 76163986870-10
ημερομηνία της εγγραφής: 04/10/2011 18:13:07

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 05/02/2015 17:30:26
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/02/2015 17:30:26
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 05/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.

BDL

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Französische Straße, 48
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 30 520 077 0

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Matthias von Randow

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Matthias von Randow

Hauptgeschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V. (BDL) wurde 2010 als gemeinsames Sprachrohr der deutschen Luftfahrt gegründet. Der BDL setzt sich für eine Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland ein. Als zentraler Ansprechpartner für Politik, Medien und Öffentlichkeit, bündelt und kommuniziert er die Themen, die von Bedeutung für die Branche sind. Mitglieder des Verbandes sind Fluggesellschaften, Flughäfen und die Deutsche Flugsicherung.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

siehe unter www.bdl.aero

siehe unter www.bdl.aero


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

siehe unter www.bdl.aero

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Sebastian Grunze 11/02/2015 04/08/2015
Sebastian Dreyer 11/02/2015 04/02/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

    Μέλη

http://www.bdl.aero/de/bdl/mitglieder/

- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- European Logistics Plattform (ELP)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999  

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.