Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.

Αριθμός μητρώου: 76163986870-10
ημερομηνία της εγγραφής: 04/10/2011 18:13:07

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 04/02/2016 14:48:09
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 04/02/2016 14:48:09
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 04/02/2017

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.

BDL

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Friedrichstraße 79 Haus der Luftfahrt
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49)30 520 077 0

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Matthias von Randow

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Matthias von Randow

Hauptgeschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V. (BDL) wurde 2010 als gemeinsames Sprachrohr der deutschen Luftfahrt gegründet. Der BDL setzt sich für eine Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland ein. Als zentraler Ansprechpartner für Politik, Medien und Öffentlichkeit, bündelt und kommuniziert er die Themen, die von Bedeutung für die Branche sind. Mitglieder des Verbandes sind Fluggesellschaften, Flughäfen und die Deutsche Flugsicherung.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

siehe unter www.bdl.aero

siehe unter www.bdl.aero


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

siehe unter www.bdl.aero

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Sebastian DREYER 06/02/2016 04/02/2017

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

    Μέλη

http://www.bdl.aero/de/bdl/mitglieder/

- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), www.bdi.eu
- European Logistics Plattform (ELP), www.european-logistics-platform.eu

    Οικονομικά στοιχεία

01/2015  -  12/2015

>= 10.000 € και < 24.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.