Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

OCEAN SENTRY

Numărul de identificare din Registru: 76104592651-15
Data înscrierii: 21.11.2009 12:19:53

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.10.2013 08:44:32
Data ultimei actualizări anuale: 25.10.2013 08:44:32


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: OCEAN SENTRY
Acronim:
Statut juridic: Asociación sin ánimo de lucro
Site internet: http://www.oceansentry.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Ramon Cardeña Andrés
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Ramon Cardeña Andres
Funcţie: President

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Ps. Torre Blanca  12-14, 1-4
08172 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
SPANIA
Numărul de telefon: (+34) 618496235
Număr de fax: (+34) 935457149
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: 1.Proteger y conservar los ecosistemas marinos y las especies que dependen de ellos.
2.Acabar con la destrucción del hábitat y la matanza de vida salvaje en los mares y océanos.
3.Apoyar a la organizaciones ecologista internacionales que apoyen la acción directa.
4.Aumentar la conciencia pública y el conocimiento de los temas relacionados con el medio marino y su preservación.
5.Denunciar y detener, por todos los medios legalmente admitidos, las agresiones al medio marino y a la fauna salvaje que depende de él, que incumplan la legislación tanto nacional como internacional, así como los acuerdos o tratados de los que el agresor sea firmante.
6.Velar por el cumplimiento de las regulaciones internacionales sobre la conservación teniendo como referente las secciones 21-24 de la Carta por la Naturaleza de las Naciones Unidas que autoriza a las personas a actuar de forma individual o colectiva a fin de hacer cumplir los objetivos y disposiciones que en ella se expresan,
7.En general, todos aquellos fines lícitos y admitidos legalmente que encajen en el espíritu de nuestros estatutos y que, aun sin estar explicitados los mismos, sean un complemento o una consecuencia de estos.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Contribution with comment to the EU fisheries reform, and campaigning against overfishing.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Mediu
 • Pescuit şi acvacultură
 • Siguranţă alimentară

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 6
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • REGATUL UNIT
 • SPANIA
 • ȚĂRILE DE JOS

 • AUSTRALIA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 300
din care finanţare publică: 0
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 300
- donaţii: 100
- cotizaţii ale membrilor: 200
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.