Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

OCEAN SENTRY

Numer identyfikacyjny w rejestrze 76104592651-15
Data rejestracji: 09-11-21 12:19:53

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-11-04 20:37:51
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-11-04 20:37:51


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: OCEAN SENTRY
Nazwa skrócona:
Status prawny: Asociación sin ánimo de lucro
Strona internetowa: http://www.oceansentry.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Ramon Cardeña Andrés
Pełniona funkcja: President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Ramon Cardeña Andres
Pełniona funkcja: President

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Ps. Torre Blanca  12-14, 1-4
08172 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
HISZPANIA
Numer telefonu: (+34) 618496235
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: 1.Proteger y conservar los ecosistemas marinos y las especies que dependen de ellos.
2.Acabar con la destrucción del hábitat y la matanza de vida salvaje en los mares y océanos.
3.Apoyar a la organizaciones ecologista internacionales que apoyen la acción directa.
4.Aumentar la conciencia pública y el conocimiento de los temas relacionados con el medio marino y su preservación.
5.Denunciar y detener, por todos los medios legalmente admitidos, las agresiones al medio marino y a la fauna salvaje que depende de él, que incumplan la legislación tanto nacional como internacional, así como los acuerdos o tratados de los que el agresor sea firmante.
6.Velar por el cumplimiento de las regulaciones internacionales sobre la conservación teniendo como referente las secciones 21-24 de la Carta por la Naturaleza de las Naciones Unidas que autoriza a las personas a actuar de forma individual o colectiva a fin de hacer cumplir los objetivos y disposiciones que en ella se expresan,
7.En general, todos aquellos fines lícitos y admitidos legalmente que encajen en el espíritu de nuestros estatutos y que, aun sin estar explicitados los mismos, sean un complemento o una consecuencia de estos.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Contribution with comment to the EU fisheries reform, and campaigning against overfishing.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • rybołówstwo i akwakultura
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 6
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • HISZPANIA

 • AUSTRALIA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 200
w tym środki publiczne: 0
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 0
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
z innych źródeł: 200
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 200
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.