Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

OCEAN SENTRY

Tunnistenumero rekisterissä: 76104592651-15
Rekisteröintipäivä: 21.11.2009 12:19:53

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 25.10.2013 8:44:32
Edellinen vuotuinen päivitys: 25.10.2013 8:44:32


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: OCEAN SENTRY
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Asociación sin ánimo de lucro
Internet-osoite: http://www.oceansentry.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Ramon Cardeña Andrés
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Ramon Cardeña Andres
Tehtävä organisaatiossa: President

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Ps. Torre Blanca  12-14, 1-4
08172 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 618496235
Faksinumero: (+34) 935457149
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: 1.Proteger y conservar los ecosistemas marinos y las especies que dependen de ellos.
2.Acabar con la destrucción del hábitat y la matanza de vida salvaje en los mares y océanos.
3.Apoyar a la organizaciones ecologista internacionales que apoyen la acción directa.
4.Aumentar la conciencia pública y el conocimiento de los temas relacionados con el medio marino y su preservación.
5.Denunciar y detener, por todos los medios legalmente admitidos, las agresiones al medio marino y a la fauna salvaje que depende de él, que incumplan la legislación tanto nacional como internacional, así como los acuerdos o tratados de los que el agresor sea firmante.
6.Velar por el cumplimiento de las regulaciones internacionales sobre la conservación teniendo como referente las secciones 21-24 de la Carta por la Naturaleza de las Naciones Unidas que autoriza a las personas a actuar de forma individual o colectiva a fin de hacer cumplir los objetivos y disposiciones que en ella se expresan,
7.En general, todos aquellos fines lícitos y admitidos legalmente que encajen en el espíritu de nuestros estatutos y que, aun sin estar explicitados los mismos, sean un complemento o una consecuencia de estos.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Contribution with comment to the EU fisheries reform, and campaigning against overfishing.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 6
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • ESPANJA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • AUSTRALIA
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 300
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 300
- lahjoitukset ja avustukset: 100
- jäsenmaksut: 200
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.