Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU

Id-nummer i registret: 75899541198-85
Registreringsdag: 2009-02-20 15:22:54

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-22 14:04:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-27 13:06:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU
Förkortning: FACE
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.face.eu

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Filippo Segato
Befattning: Secretary-General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Johan Svalby
Befattning: Director of Legal and Public Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue F Pelletier  82
1030 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27326900
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE) is an international, non-profit making, non-governmental organisation that acts in the interests of over 7 million European hunters since its founding in 1977. From its headquarters in the heart of Brussels, Belgium, FACE represents its 36 members that are national hunting organisations within the Member States of the European Union and other Council of Europe countries. FACE has been a member of the World Conservation Union (IUCN) since 1987, and more recently of Wetlands International.

FACE undertakes the following key objectives:
 Promoting hunting in accordance with the principles of sustainable use of natural resources.
 Informing decision makers, the media and the public on issues covering two key principles, namely sustainable hunting and biodiversity conservation, by raising awareness on initiatives that aim to promote these principles.
 Advocating the collective interests of its members at the level of European and international institutions so that the interests of hunters are taken into account in relation to hunting, wildlife management, nature conservation, firearms, animal health, game meat, etc.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 9
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Yasmin Hammerschmidt 2014-02-26 2015-02-24
Filippo Segato 2014-01-29 2015-01-27
Paul Wujek 2014-08-13 2015-08-11
Johan Svalby 2013-11-07 2014-11-05
Cecilia Luetgebrune 2014-08-26 2015-08-19

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


 Developing position papers and strategies on various topics (e.g. Animal Welfare, CAP Reform etc).
 Raising awareness and informing members on certain EU policy & legislative developments.
 Represent and promote the principles of sustainable hunting in the EU institutions.
 Provision of Secretariat services to the European Parliament Intergroup “Sustainable Hunting, Biodiversity and Countryside Activities”.
 Represent FACE and our members at relevant international fora (e.g. CITES, AEWA, CMS, CBD etc. to which the EU subscribes).
 Coordinating member responses to EU consultations policies.
 Participate in relevant EU and national meetings, expert groups and other relevant stakeholder platforms.
 Promotion of multi stakeholder communication (e.g. the Agreement between BirdLife International and FACE on Directive 79/409/EEC).

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Fiske och vattenbruk
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Transeuropeiska nät
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 42
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • National Association of Hunters of Albania (17 000 Medlemmar)
 • Austrian Central Hunting Federation (115 000 Medlemmar)
 • Royal Saint-Hubert Club de Belgique (20 000 Medlemmar)
 • Association of the Hunting Organisations of Bosnia & Herzegovina (15 000 Medlemmar)
 • Hunting Association of the Serbian Repulic Bosnia (20 000 Medlemmar)
 • Hunting Association of Herzeg Bosnia (15 000 Medlemmar)
 • Union of Hunters & Anglers of Bulgaria (110 000 Medlemmar)
 • Croatian Hunters' Association s.a. (55 000 Medlemmar)
 • Cyprus Federation for Hunting & Wildlife Conservation (45 000 Medlemmar)
 • The Czech Hunting and Wildlife Conservation Association (110 000 Medlemmar)
 • Danish Hunters' Association (165 000 Medlemmar)
 • Estonian Hunters' Society (15 000 Medlemmar)
 • Hunters' Central Organization (305 000 Medlemmar)
 • The Finnish Hunters’ Association (180 000 Medlemmar)
 • The French National Hunters Federation (1 313 000 Medlemmar)
 • German Central Hunting Federation (340 000 Medlemmar)
 • Hellenic Hunters Confederation (270 000 Medlemmar)
 • Hungarian Hunters’ National Association (55 000 Medlemmar)
 • National Association of Regional Game Councils (250 000 Medlemmar)
 • FACE Italy (300 000 Medlemmar)
 • Latvian Hunters' Association (25 000 Medlemmar)
 • Lithuanian Hunters' & Fishermen Association (32 000 Medlemmar)
 • Fédération Saint-Hubert des Chasseurs (2 000 Medlemmar)
 • Federation for Hunting & Conservation Malta (10 000 Medlemmar)
 • Association of Hunters and Fishers of the Republic Moldova (15 000 Medlemmar)
 • Hunting Association of Montenegro (15 000 Medlemmar)
 • Royal Dutch Hunting Association (25 000 Medlemmar)
 • Norwegian Association of Hunters (18 000 Medlemmar)
 • Polish Hunting Association (106 000 Medlemmar)
 • Portuguese Hunters Confederation (200 000 Medlemmar)
 • Association Générale des Chasseurs et (60 000 Medlemmar)
 • Hunting Association of Serbia (50 000 Medlemmar)
 • Slovak Hunting Union (55 000 Medlemmar)
 • Hunters Association of Slovenia (22 000 Medlemmar)
 • Royal Spanish Hunting Federation (90 000 Medlemmar)
 • Swedish Hunters' Association (280 000 Medlemmar)
 • ChasseSuisse (30 000 Medlemmar)
 • Turkish Shooting & Hunting Federation (300 000 Medlemmar)
 • Countryside Alliance (120 000 Medlemmar)
 • British Association for Shooting (130 000 Medlemmar)
 • Skotvis (Iceland) (1 100 Medlemmar)
 • The Hunting Federation of FYROM (20 000 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

 • ALBANIEN
 • BOSNIEN OCH HERCEGOVINA
 • MAKEDONIEN, F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
 • MOLDAVIEN
 • MONTENEGRO
 • NORGE
 • SCHWEIZ
 • SERBIEN
 • TURKIET
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
FACE is well represented at international fora, by being member of IUCN and Wetlands International; and being observer to AEWA (Technical Committee, Standing Committee and Meeting of Parties), the Bern Convention, CMS and CITES amongst others.

FACE is also very well represented in the European Parliament, particularly through serving as the Secretariat to the Parliament Intergroup on Sustainable Hunting, Biodiversity and Countryside Activities. FACE also maintains strong links with the Council, through a number of key contacts

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 929 193
därav offentlig finansiering: 144 160
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 144 160
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 785 033
- gåvor:
- medlemsavgifter: 698 615
operational support : 4 013
financial income : 9 800
Projects, subsidies and gifts : 72 500
Reimbursement meeting organisation : 105
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 500000  € och < 600000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Further details can be found in our Annual Reports

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.