Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU

Identifikacijska številka v Registru: 75899541198-85
Datum registracije: 20/02/2009 15:22:54

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 22/04/2014 14:04:02
Datum zadnje letne spremembe: 27/01/2014 13:06:39
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/01/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU

FACE

AISBL

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Rue F Pelletier, 82
1030 Brussels
BELGIJA

(+32) 27326900

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Filippo Segato

Secretary-General

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Johan Svalby

Director of Legal and Public Affairs

    Cilji in naloge

The Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE) is an international, non-profit making, non-governmental organisation that acts in the interests of over 7 million European hunters since its founding in 1977. From its headquarters in the heart of Brussels, Belgium, FACE represents its 36 members that are national hunting organisations within the Member States of the European Union and other Council of Europe countries. FACE has been a member of the World Conservation Union (IUCN) since 1987, and more recently of Wetlands International.

FACE undertakes the following key objectives:
 Promoting hunting in accordance with the principles of sustainable use of natural resources.
 Informing decision makers, the media and the public on issues covering two key principles, namely sustainable hunting and biodiversity conservation, by raising awareness on initiatives that aim to promote these principles.
 Advocating the collective interests of its members at the level of European and international institutions so that the interests of hunters are taken into account in relation to hunting, wildlife management, nature conservation, firearms, animal health, game meat, etc.

evropski

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

 Developing position papers and strategies on various topics (e.g. Animal Welfare, CAP Reform etc).
 Raising awareness and informing members on certain EU policy & legislative developments.
 Represent and promote the principles of sustainable hunting in the EU institutions.
 Provision of Secretariat services to the European Parliament Intergroup “Sustainable Hunting, Biodiversity and Countryside Activities”.
 Represent FACE and our members at relevant international fora (e.g. CITES, AEWA, CMS, CBD etc. to which the EU subscribes).
 Coordinating member responses to EU consultations policies.
 Participate in relevant EU and national meetings, expert groups and other relevant stakeholder platforms.
 Promotion of multi stakeholder communication (e.g. the Agreement between BirdLife International and FACE on Directive 79/409/EEC).

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

0

0

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Yasmin Hammerschmidt 26/02/2014 24/02/2015
Paul Wujek 13/08/2014 11/08/2015
Johan Svalby 07/11/2014 05/11/2015
Cecilia Luetgebrune 26/08/2014 19/08/2015

    Interesna področja

 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Kultura
 • Okolje
 • Potrošniki
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja

    Članstvo in povezanost z mrežami

0

National Association of Hunters of Albania(17000),
Austrian Central Hunting Federation(115000),
Royal Saint-Hubert Club de Belgique(20000),
Association of the Hunting Organisations of Bosnia & Herzegovina(15000),
Hunting Association of the Serbian Repulic Bosnia(20000),
Hunting Association of Herzeg Bosnia(15000),
Union of Hunters & Anglers of Bulgaria(110000),
Croatian Hunters' Association s.a.(55000),
Cyprus Federation for Hunting & Wildlife Conservation(45000),
The Czech Hunting and Wildlife Conservation Association(110000),
Danish Hunters' Association(165000),
Estonian Hunters' Society(15000),
Hunters' Central Organization(305000),
The Finnish Hunters’ Association(180000),
The French National Hunters Federation(1313000),
German Central Hunting Federation(340000),
Hellenic Hunters Confederation(270000),
Hungarian Hunters’ National Association(55000),
National Association of Regional Game Councils(250000),
FACE Italy(300000),
Latvian Hunters' Association(25000),
Lithuanian Hunters' & Fishermen Association(32000),
Fédération Saint-Hubert des Chasseurs(2000),
Federation for Hunting & Conservation Malta(10000),
Association of Hunters and Fishers of the Republic Moldova(15000),
Hunting Association of Montenegro(15000),
Royal Dutch Hunting Association(25000),
Norwegian Association of Hunters(18000),
Polish Hunting Association(106000),
Portuguese Hunters Confederation(200000),
Association Générale des Chasseurs et(60000),
Hunting Association of Serbia(50000),
Slovak Hunting Union(55000),
Hunters Association of Slovenia(22000),
Royal Spanish Hunting Federation(90000),
Swedish Hunters' Association(280000),
ChasseSuisse(30000),
Turkish Shooting & Hunting Federation(300000),
Countryside Alliance(120000),
British Association for Shooting(130000),
Skotvis (Iceland)(1100),
The Hunting Federation of FYROM(20000)

 • AVSTRIJA
 • BELGIJA
 • BOLGARIJA
 • ČEŠKA
 • CIPER
 • DANSKA
 • ESTONIJA
 • FINSKA
 • FRANCIJA
 • GRČIJA
 • HRVAŠKA
 • IRSKA
 • ITALIJA
 • LATVIJA
 • LITVA
 • LUKSEMBURG
 • MADŽARSKA
 • MALTA
 • NEMČIJA
 • NIZOZEMSKA
 • POLJSKA
 • PORTUGALSKA
 • ROMUNIJA
 • SLOVAŠKA
 • SLOVENIJA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO
 • ALBANIJA
 • BOSNA IN HERCEGOVINA
 • ČRNA GORA
 • MAKEDONIJA (NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA)
 • MOLDAVIJA
 • NORVEŠKA
 • SRBIJA
 • ŠVICA
 • TURČIJA

FACE is well represented at international fora, by being member of IUCN and Wetlands International; and being observer to AEWA (Technical Committee, Standing Committee and Meeting of Parties), the Bern Convention, CMS and CITES amongst others.

FACE is also very well represented in the European Parliament, particularly through serving as the Secretariat to the Parliament Intergroup on Sustainable Hunting, Biodiversity and Countryside Activities. FACE also maintains strong links with the Council, through a number of key contacts

    Finančni podatki

01/2012  -  12/2012

>= 500.000 € in < 600.000 €

929.193 €

144.160 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

785.033 €

698.615 €

4.013 €

9.800 €

72.500 €

105 €

Further details can be found in our Annual Reports

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.