Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU

Identitātes numurs Reģistrā: 75899541198-85
Reģistrācijas datums: 09.20.2 15:22:54

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.22.4 14:04:02
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.27.1 13:06:39


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU
Akronīms: FACE
Juridiskais statuss: AISBL
Tīmekļa vietne: http://www.face.eu

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Filippo Segato
Amats Secretary-General

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Johan Svalby
Amats Director of Legal and Public Affairs

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue F Pelletier  82
Brussels 1030
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 27326900
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE) is an international, non-profit making, non-governmental organisation that acts in the interests of over 7 million European hunters since its founding in 1977. From its headquarters in the heart of Brussels, Belgium, FACE represents its 36 members that are national hunting organisations within the Member States of the European Union and other Council of Europe countries. FACE has been a member of the World Conservation Union (IUCN) since 1987, and more recently of Wetlands International.

FACE undertakes the following key objectives:
 Promoting hunting in accordance with the principles of sustainable use of natural resources.
 Informing decision makers, the media and the public on issues covering two key principles, namely sustainable hunting and biodiversity conservation, by raising awareness on initiatives that aim to promote these principles.
 Advocating the collective interests of its members at the level of European and international institutions so that the interests of hunters are taken into account in relation to hunting, wildlife management, nature conservation, firearms, animal health, game meat, etc.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 9
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Yasmin Hammerschmidt 14.26.2 15.24.2
Filippo Segato 14.29.1 15.27.1
Paul Wujek 14.13.8 15.11.8
Johan Svalby 14.7.11 15.5.11
Cecilia Luetgebrune 14.26.8 15.19.8

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


 Developing position papers and strategies on various topics (e.g. Animal Welfare, CAP Reform etc).
 Raising awareness and informing members on certain EU policy & legislative developments.
 Represent and promote the principles of sustainable hunting in the EU institutions.
 Provision of Secretariat services to the European Parliament Intergroup “Sustainable Hunting, Biodiversity and Countryside Activities”.
 Represent FACE and our members at relevant international fora (e.g. CITES, AEWA, CMS, CBD etc. to which the EU subscribes).
 Coordinating member responses to EU consultations policies.
 Participate in relevant EU and national meetings, expert groups and other relevant stakeholder platforms.
 Promotion of multi stakeholder communication (e.g. the Agreement between BirdLife International and FACE on Directive 79/409/EEC).

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 42
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • National Association of Hunters of Albania (17 000 Dalībnieki)
 • Austrian Central Hunting Federation (115 000 Dalībnieki)
 • Royal Saint-Hubert Club de Belgique (20 000 Dalībnieki)
 • Association of the Hunting Organisations of Bosnia & Herzegovina (15 000 Dalībnieki)
 • Hunting Association of the Serbian Repulic Bosnia (20 000 Dalībnieki)
 • Hunting Association of Herzeg Bosnia (15 000 Dalībnieki)
 • Union of Hunters & Anglers of Bulgaria (110 000 Dalībnieki)
 • Croatian Hunters' Association s.a. (55 000 Dalībnieki)
 • Cyprus Federation for Hunting & Wildlife Conservation (45 000 Dalībnieki)
 • The Czech Hunting and Wildlife Conservation Association (110 000 Dalībnieki)
 • Danish Hunters' Association (165 000 Dalībnieki)
 • Estonian Hunters' Society (15 000 Dalībnieki)
 • Hunters' Central Organization (305 000 Dalībnieki)
 • The Finnish Hunters’ Association (180 000 Dalībnieki)
 • The French National Hunters Federation (1 313 000 Dalībnieki)
 • German Central Hunting Federation (340 000 Dalībnieki)
 • Hellenic Hunters Confederation (270 000 Dalībnieki)
 • Hungarian Hunters’ National Association (55 000 Dalībnieki)
 • National Association of Regional Game Councils (250 000 Dalībnieki)
 • FACE Italy (300 000 Dalībnieki)
 • Latvian Hunters' Association (25 000 Dalībnieki)
 • Lithuanian Hunters' & Fishermen Association (32 000 Dalībnieki)
 • Fédération Saint-Hubert des Chasseurs (2 000 Dalībnieki)
 • Federation for Hunting & Conservation Malta (10 000 Dalībnieki)
 • Association of Hunters and Fishers of the Republic Moldova (15 000 Dalībnieki)
 • Hunting Association of Montenegro (15 000 Dalībnieki)
 • Royal Dutch Hunting Association (25 000 Dalībnieki)
 • Norwegian Association of Hunters (18 000 Dalībnieki)
 • Polish Hunting Association (106 000 Dalībnieki)
 • Portuguese Hunters Confederation (200 000 Dalībnieki)
 • Association Générale des Chasseurs et (60 000 Dalībnieki)
 • Hunting Association of Serbia (50 000 Dalībnieki)
 • Slovak Hunting Union (55 000 Dalībnieki)
 • Hunters Association of Slovenia (22 000 Dalībnieki)
 • Royal Spanish Hunting Federation (90 000 Dalībnieki)
 • Swedish Hunters' Association (280 000 Dalībnieki)
 • ChasseSuisse (30 000 Dalībnieki)
 • Turkish Shooting & Hunting Federation (300 000 Dalībnieki)
 • Countryside Alliance (120 000 Dalībnieki)
 • British Association for Shooting (130 000 Dalībnieki)
 • Skotvis (Iceland) (1 100 Dalībnieki)
 • The Hunting Federation of FYROM (20 000 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BEĻĢIJA
 • BULGĀRIJA
 • ČEHIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • HORVĀTIJA
 • IGAUNIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • KIPRA
 • LATVIJA
 • LIETUVA
 • LUKSEMBURGA
 • MALTA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĀKIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

 • ALBĀNIJA
 • BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA
 • BOSNIJA - HERCEGOVINA
 • MELNKALNE
 • MOLDOVAS REPUBLIKA
 • NORVĒĢIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICE
 • TURCIJA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
FACE is well represented at international fora, by being member of IUCN and Wetlands International; and being observer to AEWA (Technical Committee, Standing Committee and Meeting of Parties), the Bern Convention, CMS and CITES amongst others.

FACE is also very well represented in the European Parliament, particularly through serving as the Secretariat to the Parliament Intergroup on Sustainable Hunting, Biodiversity and Countryside Activities. FACE also maintains strong links with the Council, through a number of key contacts

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 929 193
tostarp publiskais finansējums: 144 160
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 144 160
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 785 033
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 698 615
operational support : 4 013
financial income : 9 800
Projects, subsidies and gifts : 72 500
Reimbursement meeting organisation : 105
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 500000  € un < 600000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Further details can be found in our Annual Reports

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.