Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

Id-nummer i registret: 75895344258-05
Registreringsdag: 2010-09-25 11:57:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-29 07:49:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-29 07:49:50


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
Förkortning: PPLY
Associationsform (rättslig ställning): Registered organisation
Webbplats: http://www.pply.fi

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Esa Aalto
Befattning: Chairman

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Esa Aalto
Befattning: Chairman

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Oulun yliopisto  1
Box: 3000
90014 Oulun yliopisto
FINLAND
Telefon: (+358) 408652926
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: email: pply@pply.fi

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Our goal is to protect birds and their natural habitats and support birdwatching as a hobby and as a part of scientific research.
Organisationens intressen är:
  • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Mitähän tähän pitäisi laittaa?

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Miljö

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 390
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
  • FINLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
PPLY is Member of BirdLife Finland and BirdLife International.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 12 000
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 0
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 12 000
- gåvor: 1 500
- medlemsavgifter: 4 500
Consulting : 6 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.