Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

Идентификационен номер в Регистъра: 75895344258-05
Дата на регистрация: 10-9-25 11:57:38

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-29 7:49:50
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-29 7:49:50


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
Инициали: PPLY
Правен статут: Registered organisation
Уебсайт: http://www.pply.fi

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Esa Aalto
Длъжност: Chairman

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Esa Aalto
Длъжност: Chairman

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Oulun yliopisto  1
Пощенска кутия: 3000
90014 Oulun yliopisto
ФИНЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+358) 408652926
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: email: pply@pply.fi

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Our goal is to protect birds and their natural habitats and support birdwatching as a hobby and as a part of scientific research.
Интересите на организацията са на:
  • регионално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 10
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Mitähän tähän pitäisi laittaa?

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Околна среда

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 390
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
  • ФИНЛАНДИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
PPLY is Member of BirdLife Finland and BirdLife International.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 12 000
от който публични средства: 0
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 0
- Безвъзмездни средства: 0
- от национални източници: 0
- от регионални източници: 0
други източници: 12 000
- дарения: 1 500
- членски вноски: 4 500
Consulting : 6 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.