Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

Идентификационен номер в Регистъра: 75895344258-05
Дата на регистрация: 25/09/2010 11:57:38

Информацията за този субект е била последно изменена на: 05/02/2015 20:44:47
Последната годишна актуализация е извършена на: 05/02/2015 20:44:47
Следваща актуализация най-късно до: 05/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

PPLY

Registered organisation

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Oulun yliopisto
Пощенска кутия: PL 3000
90014 Oulun yliopisto
ФИНЛАНДИЯ

(+358) 408652926

    Правно отговорно лице

Господин  Tornberg Risto

Chairman

    Отговорник за отношенията с ЕС

Esa Aalto

EU-vastaava

    Цели и задачи

Our goal is to protect birds and their natural habitats and support birdwatching as a hobby and as a part of scientific research.

регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Environmental issues


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Околна среда

    Членство

403

  • ФИНЛАНДИЯ

PPLY is Member of BirdLife Finland and BirdLife International.

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

12 358 €

0 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

0 €

0 €

12 358 €

3 337 €

6 226 €

2 795 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.