Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ShareAction (FairShare Educational Foundation)

Identifikačné číslo v Registri: 75791956264-20
Dátum registrácie: 21.7.2011 12:12:59

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 27.6.2013 13:53:49
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27.6.2013 13:53:49


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ShareAction (FairShare Educational Foundation)
Skratka:
Právna forma: UK registered charity
Internetová stránka: http://www.shareaction.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Catherine Howarth
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Christine Berry
Funkcia: Head of Policy and Research

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Weston Street  108
SE1 3QB London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 2074037800
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: ShareAction is the operating name of Fairshare Educational Foundation, a UK registered charity that exists to promote an investment system that serves savers, society and the environment. Our focus is the encouragement of responsible investment (“RI”) among pension funds and other institutional investors, and in particular shareholder engagement on environmental, social and governance (ESG) risks with the potential to affect long-term financial returns. We also work to improve transparency and accountability to ultimate beneficiaries.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


DG MARKT:
Consultation process on long-term investment
Consultation process on non-financial reporting
Consultation process on corporate governance framework

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 8 000
Počet členských organizácií: 10
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Amnesty International UK (175 000 Členovia)
 • WWF-UK (100 000 Členovia)
 • Unison (1 300 000 Členovia)
 • Unite (1 500 000 Členovia)
 • Friends of the Earth (2 000 000 Členovia)
 • University & College Union (120 000 Členovia)
 • Greenpeace (3 000 000 Členovia)
 • TSSA (30 000 Členovia)
 • CWU (203 500 Členovia)
 • Prospect (120 000 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Finance Watch
Corporate Responsibility Coalition
South London Citizens

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 01/2012
Celkový rozpočet: 306 651
z toho financovanie z verejných zdrojov: 292 251
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 292 251
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 14 400
- dary:
- členské: 14 400
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.