Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ShareAction (FairShare Educational Foundation)

Identifikačné číslo v Registri: 75791956264-20
Dátum registrácie: 21/07/2011 12:12:59

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 25/02/2015 14:01:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 25/02/2015 14:01:11
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 25/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ShareAction (FairShare Educational Foundation)

UK registered charity

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Crucifix Lane, 16
SE1 3JW London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2074037800

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Catherine Howarth

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Camilla de Ste Croix

Senior Researcher

    Ciele a poslanie

ShareAction is the operating name of Fairshare Educational Foundation, a UK registered charity that exists to promote an investment system that serves savers, society and the environment. Our focus is the encouragement of responsible investment (“RI”) among pension funds and other institutional investors, and in particular shareholder engagement on environmental, social and governance (ESG) risks with the potential to affect long-term financial returns. We also work to improve transparency and accountability to ultimate beneficiaries.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

ShareAction promotes Responsible Investment and investment and pensions systems that serve savers, society and the environment. Our aim is a transparent and accountable investment system and we are currently engaging with the Capital Markets Union initiative, the Shareholder Rights Directive and IORPs II Directive. Our main activities consist of responding to consultations, distributing position papers on key topics and conducting meetings with officials and MEPs.

We are currently engaging with the Capital Markets Union initiative, the Shareholder Rights Directive and IORPs II Directive. Our main activities consist of responding to consultations, distributing position papers on key topics and conducting meetings with officials and MEPs.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

DG MARKT:
Consultation process on long-term investment
Consultation process on non-financial reporting
Consultation process on corporate governance framework

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Camilla DE STE CROIX 15/08/2015 13/08/2016

    Oblasti záujmu

 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

8 000

Amnesty International UK(175000),
WWF-UK(100000),
Unison(1300000),
Unite(1500000),
Friends of the Earth(2000000),
University & College Union(120000),
Greenpeace(3000000),
TSSA(30000),
CWU(203500),
Prospect(120000)

 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Finance Watch
Corporate Responsibility Coalition
South London Citizens

    Finančné údaje

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

542 696 €

514 036 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

514 036 €

0 €

28 660 €

0 €

28 660 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Yes