Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

ShareAction (FairShare Educational Foundation)

Identitātes numurs Reģistrā: 75791956264-20
Reģistrācijas datums: 11.21.7 12:12:59

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.24.6 20:35:41
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.24.6 20:35:41


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: ShareAction (FairShare Educational Foundation)
Akronīms:
Juridiskais statuss: UK registered charity
Tīmekļa vietne: http://www.shareaction.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Catherine Howarth
Amats Chief Executive

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Camilla de Ste Croix
Amats Senior Researcher

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Crucifix Lane  16
London SE1 3JW
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+44) 2074037800
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: ShareAction is the operating name of Fairshare Educational Foundation, a UK registered charity that exists to promote an investment system that serves savers, society and the environment. Our focus is the encouragement of responsible investment (“RI”) among pension funds and other institutional investors, and in particular shareholder engagement on environmental, social and governance (ESG) risks with the potential to affect long-term financial returns. We also work to improve transparency and accountability to ultimate beneficiaries.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


DG MARKT:
Consultation process on long-term investment
Consultation process on non-financial reporting
Consultation process on corporate governance framework

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Patērētāji
 • Uzņēmumi
 • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 8 000
Organizāciju dalībnieču skaits: 10
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Amnesty International UK (175 000 Dalībnieki)
 • WWF-UK (100 000 Dalībnieki)
 • Unison (1 300 000 Dalībnieki)
 • Unite (1 500 000 Dalībnieki)
 • Friends of the Earth (2 000 000 Dalībnieki)
 • University & College Union (120 000 Dalībnieki)
 • Greenpeace (3 000 000 Dalībnieki)
 • TSSA (30 000 Dalībnieki)
 • CWU (203 500 Dalībnieki)
 • Prospect (120 000 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Finance Watch
Corporate Responsibility Coalition
South London Citizens

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 01/2013
Kopējais budžets: 299 891
tostarp publiskais finansējums: 269 795
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 0
- no valsts finansējuma avotiem: 269 795
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 30 096
- ziedojumi: 0
- dalībnieku iemaksas: 30 096
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Yes