Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

ShareAction (FairShare Educational Foundation)

Identifikační číslo v rejstříku: 75791956264-20
Datum registrace: 21.7.11 12:12:59

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 24.11.14 14:36:54
Datum poslední roční aktualizace je 24.6.14 20:35:41


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: ShareAction (FairShare Educational Foundation)
Zkratka:
Právní forma UK registered charity
Internetové stránky: http://www.shareaction.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Catherine Howarth
Funkce: Chief Executive

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Camilla de Ste Croix
Funkce: Senior Researcher

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Crucifix Lane  16
SE1 3JW London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+44) 2074037800
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: ShareAction is the operating name of Fairshare Educational Foundation, a UK registered charity that exists to promote an investment system that serves savers, society and the environment. Our focus is the encouragement of responsible investment (“RI”) among pension funds and other institutional investors, and in particular shareholder engagement on environmental, social and governance (ESG) risks with the potential to affect long-term financial returns. We also work to improve transparency and accountability to ultimate beneficiaries.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


DG MARKT:
Consultation process on long-term investment
Consultation process on non-financial reporting
Consultation process on corporate governance framework

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Hospodářské a finanční věci
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 8 000
Celkový počet členských organizací: 10
Členské organizace (Počet členů) :
 • Amnesty International UK (175 000 členů)
 • WWF-UK (100 000 členů)
 • Unison (1 300 000 členů)
 • Unite (1 500 000 členů)
 • Friends of the Earth (2 000 000 členů)
 • University & College Union (120 000 členů)
 • Greenpeace (3 000 000 členů)
 • TSSA (30 000 členů)
 • CWU (203 500 členů)
 • Prospect (120 000 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Finance Watch
Corporate Responsibility Coalition
South London Citizens

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 01/2013
Celkový rozpočet: 299 891
z toho veřejné financování: 269 795
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 0
- ze státních zdrojů: 269 795
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje: 30 096
- dary: 0
- členské příspěvky: 30 096
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Yes