Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

ShareAction (FairShare Educational Foundation)

Identifikační číslo v rejstříku: 75791956264-20
Datum registrace: 21/07/2011 12:12:59

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 25/02/2015 14:01:11
Datum poslední roční aktualizace je: 25/02/2015 14:01:11
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 25/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

ShareAction (FairShare Educational Foundation)

UK registered charity

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Crucifix Lane, 16
SE1 3JW London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 2074037800

    Osoba s právní odpovědností

paní  Catherine Howarth

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Camilla de Ste Croix

Senior Researcher

    Cíle a úkoly

ShareAction is the operating name of Fairshare Educational Foundation, a UK registered charity that exists to promote an investment system that serves savers, society and the environment. Our focus is the encouragement of responsible investment (“RI”) among pension funds and other institutional investors, and in particular shareholder engagement on environmental, social and governance (ESG) risks with the potential to affect long-term financial returns. We also work to improve transparency and accountability to ultimate beneficiaries.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

ShareAction promotes Responsible Investment and investment and pensions systems that serve savers, society and the environment. Our aim is a transparent and accountable investment system and we are currently engaging with the Capital Markets Union initiative, the Shareholder Rights Directive and IORPs II Directive. Our main activities consist of responding to consultations, distributing position papers on key topics and conducting meetings with officials and MEPs.

We are currently engaging with the Capital Markets Union initiative, the Shareholder Rights Directive and IORPs II Directive. Our main activities consist of responding to consultations, distributing position papers on key topics and conducting meetings with officials and MEPs.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

DG MARKT:
Consultation process on long-term investment
Consultation process on non-financial reporting
Consultation process on corporate governance framework

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Camilla DE STE CROIX 15/08/2015 13/08/2016

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Hospodářské a finanční věci
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

8 000

Amnesty International UK(175000),
WWF-UK(100000),
Unison(1300000),
Unite(1500000),
Friends of the Earth(2000000),
University & College Union(120000),
Greenpeace(3000000),
TSSA(30000),
CWU(203500),
Prospect(120000)

 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Finance Watch
Corporate Responsibility Coalition
South London Citizens

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

542 696 €

514 036 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

514 036 €

0 €

28 660 €

0 €

28 660 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Yes