Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Bio.be

Identifikační číslo v rejstříku: 75773005748-40
Datum registrace: 28.4.11 14:37:51

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 15.4.14 17:31:56
Datum poslední roční aktualizace je 15.4.14 17:31:56


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Bio.be
Zkratka: Bio.be
Právní forma asbl
Internetové stránky: http://www.bio.be

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Cathy Plasman
Funkce: Secretary General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Cathy Plasman
Funkce: Secretary General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Boulevard A. Reyers  80
1030 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 022389705
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Bio.be is the Belgian biotechnology industry organisation.

Bio.be represents the companies and professionals involved in research, development, testing, production or marketing of biotechnology applications, as well as those servicing the biotechnology community.

Bio.be was founded on January 2006 as a result of the merger of the Belgian Bioindustries Association (BBA) and BelgoBiotech.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


We mainly lobby for :
1. Red biotech (pharmaceutical)
2. Green biotech (agriculture)
3. White biotech (industrial).

For those 3 area's, we closely monitor the legislation and lobby and work together with regional and federal authorities and administrations. We also lobby on a European level.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Bio.be is member of EuropaBio (http://www.europabio.org)
en deel van het netwerk van essenscia

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.