Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bio.be

Identifikační číslo v rejstříku: 75773005748-40
Datum registrace: 28/04/2011 14:37:51

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 09/02/2015 12:28:13
Datum poslední roční aktualizace je: 09/02/2015 12:28:13
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 09/02/2017

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bio.be

Bio.be

asbl

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Boulevard A. Reyers, 80
1030 Brussels
BELGIE

(+32)022389844

    Osoba s právní odpovědností

paní  Cathy Plasman

Secretary General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Cathy Plasman

Secretary General

    Cíle a úkoly

Bio.be is the Belgian biotechnology industry organisation.

Bio.be represents the companies and professionals involved in research, development, testing, production or marketing of biotechnology applications, as well as those servicing the biotechnology community.

Bio.be was founded on January 2006 as a result of the merger of the Belgian Bioindustries Association (BBA) and BelgoBiotech and is part of essenscia, the Belgian association for chemistry and life sciences.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

We are the National contact point for Belgium within EuropaBio, the European Biotech industry association


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

We mainly lobby for :
1. Red biotech (pharmaceutical)
2. Green biotech (agriculture)
3. White biotech (industrial).

For those 3 area's, we closely monitor the legislation and lobby and work together with regional and federal authorities and administrations. We also lobby on a European level.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Bio.be is member of EuropaBio (http://www.europabio.org)
nd part of essenscia (essenscia.be)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.