Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Wirtschaftsvereinigung Stahl

Identifikacijska številka v Registru: 75755621888-61
Datum registracije: 23/06/2009 11:14:01

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 14/04/2015 14:09:03
Datum zadnje letne spremembe: 14/04/2015 13:52:19
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 14/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Wirtschaftsvereinigung Stahl

WV Stahl

WV Stahl - nicht rechtsfähiger Verein

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Sindikati in poklicna združenja

    Kontaktni podatki

Sohnstraße, 65
40237 Düsseldorf
NEMČIJA

(+49211) 6707 0

Square Ambiorix 44
1000 Brüssel
BELGIJA

(+32) 22301855

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Hans Jürgen Kerkhoff

Präsident WV Stahl

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Dr. Claudia Conrads

Repräsentantin Büro Brüssel

    Cilji in naloge

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl vertritt die branchenpolitischen Interessen fast aller in Deutschland produzierenden Stahlunternehmen. Wichtigstes Ziel ist es, ein wirtschaftspolitisches Klima zu schaffen oder zu erhalten, in dem unsere Mitglieder erfolgreich arbeiten können.

Unsere Schwerpunkte sind: Energie und Klimaschutz, Forschung und Entwicklung, Umwelt, Recht und Steuern, Handel und Rohstoffe.

Ein Verbindungsbüro in Brüssel garantiert Kontaktpflege und Informationsbeschaffung bei den Europäischen Institutionen.

nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Handels-, Rohstoff-, Steuer-, Investitions-, Umwelt-, Energie- und Klimapolitik


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Industriepolitik, Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Handelspolitische Schutzinstrumente, Rohstoffe, Marktwirtschaftsstatus China

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1   50%: 1   25%: 5

7

2,8

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Claudia DR. CONRADS 14/05/2015 31/05/2016

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

http://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/2013/09/20150401_Mitgliedswerke_WV_Stahl.pdf

http://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/2013/09/2015_Mitgliedschaften_WV_Stahl-.pdf

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

400.000 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.