Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Wirtschaftsvereinigung Stahl

Identifikacijska številka v Registru: 75755621888-61
Datum registracije: 23.6.09 11:14:01

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 27.5.14 9:51:58
Datum zadnje letne spremembe: 27.5.14 9:12:26


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Wirtschaftsvereinigung Stahl
Kratica: WV Stahl
Pravni status: WV Stahl - nicht rechtsfähiger Verein
Spletna stran: http://www.stahl-online.de

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Hans Jürgen Kerkhoff
Položaj: Präsident WV Stahl

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Henning W. Reichenbacher
Položaj: Stellvertretender Leiter Hauptstadtbüro

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Sohnstraße  65
40237 Düsseldorf
NEMČIJA
Telefon: (+49211) 6707 0
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Büro Brüssel
Square Ambiorix 44
B-1000 Brüssel
T:+32 2 230 18 68
F:+32 2 230 50 63

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Die Wirtschaftsvereinigung Stahl vertritt die branchenpolitischen Interessen fast aller in Deutschland produzierenden Stahlunternehmen. Wichtigstes Ziel ist es, ein wirtschaftspolitisches Klima zu schaffen oder zu erhalten, in dem unsere Mitglieder erfolgreich arbeiten können.

Unsere Schwerpunkte sind: Energie und Klimaschutz, Forschung und Entwicklung, Umwelt, Recht und Steuern, Handel und Rohstoffe.

Ein Verbindungsbüro in Brüssel garantiert Kontaktpflege und Informationsbeschaffung bei den Europäischen Institutionen.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Industriepolitik, Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Handelspolitische Schutzinstrumente, Rohstoffe

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie
EUROFER - European Confederation of Iron and Steel Industries

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 400.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.