Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Wirtschaftsvereinigung Stahl

Identifikační číslo v rejstříku: 75755621888-61
Datum registrace: 23/06/2009 11:14:01

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/04/2016 15:26:50
Datum poslední roční aktualizace je: 06/04/2016 15:26:50
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/04/2017

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Wirtschaftsvereinigung Stahl

WV Stahl

WV Stahl - nicht rechtsfähiger Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Sohnstraße, 65
40237 Düsseldorf
NĚMECKO

(+49211)6707 0

Square Ambiorix 44
1000 Brüssel
BELGIE

(+32)22301855

    Osoba s právní odpovědností

pan  Hans Jürgen Kerkhoff

Präsident WV Stahl

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Dr. Claudia Conrads

Leiterin Büro Brüssel

    Cíle a úkoly

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl vertritt die branchenpolitischen Interessen fast aller in Deutschland produzierenden Stahlunternehmen. Wichtigstes Ziel ist es, ein wirtschaftspolitisches Klima zu schaffen oder zu erhalten, in dem unsere Mitglieder erfolgreich arbeiten können.

Unsere Schwerpunkte sind: Energie und Klimaschutz, Forschung und Entwicklung, Umwelt, Recht und Steuern, Handel und Rohstoffe.

Ein Verbindungsbüro in Brüssel garantiert Kontaktpflege und Informationsbeschaffung bei den Europäischen Institutionen.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Handels-, Rohstoff-, Steuer-, Investitions-, Umwelt-, Energie- und Klimapolitik


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Industriepolitik, Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Handelspolitische Schutzinstrumente, Rohstoffe, Marktwirtschaftsstatus China

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   50%: 1   25%: 5

7

2,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Claudia DR. CONRADS 14/05/2016 13/05/2017
Andreas TACK 27/04/2016 26/04/2017

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/2013/09/20150401_Mitgliedswerke_WV_Stahl.pdf

http://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/2013/09/2015_Mitgliedschaften_WV_Stahl-.pdf

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

400 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.