Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Wirtschaftsvereinigung Stahl

Identifikační číslo v rejstříku: 75755621888-61
Datum registrace: 23.6.09 11:14:01

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 27.5.14 9:51:58
Datum poslední roční aktualizace je 27.5.14 9:12:26


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Wirtschaftsvereinigung Stahl
Zkratka: WV Stahl
Právní forma WV Stahl - nicht rechtsfähiger Verein
Internetové stránky: http://www.stahl-online.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Hans Jürgen Kerkhoff
Funkce: Präsident WV Stahl

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Henning W. Reichenbacher
Funkce: Stellvertretender Leiter Hauptstadtbüro

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Sohnstraße  65
40237 Düsseldorf
NĚMECKO
Telefon: (+49211) 6707 0
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Büro Brüssel
Square Ambiorix 44
B-1000 Brüssel
T:+32 2 230 18 68
F:+32 2 230 50 63

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Die Wirtschaftsvereinigung Stahl vertritt die branchenpolitischen Interessen fast aller in Deutschland produzierenden Stahlunternehmen. Wichtigstes Ziel ist es, ein wirtschaftspolitisches Klima zu schaffen oder zu erhalten, in dem unsere Mitglieder erfolgreich arbeiten können.

Unsere Schwerpunkte sind: Energie und Klimaschutz, Forschung und Entwicklung, Umwelt, Recht und Steuern, Handel und Rohstoffe.

Ein Verbindungsbüro in Brüssel garantiert Kontaktpflege und Informationsbeschaffung bei den Europäischen Institutionen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Industriepolitik, Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Handelspolitische Schutzinstrumente, Rohstoffe

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie
EUROFER - European Confederation of Iron and Steel Industries

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 400 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.