Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Tetra Pak Belgium

Id-nummer i registret: 7574443768-34
Registreringsdag: 2008-12-11 16:43:11

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-15 10:42:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-14 10:55:58


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Tetra Pak Belgium
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): N.V.
Webbplats: http://www.tetrapak.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Dennis Jönsson
Befattning: CEO & President Tetra Pak Group

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Erika Mink
Befattning: Global Director Environment & Public Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue Général Guisan  70
Box: 446
1009 Pully
SCHWEIZ
Telefon: (+4121) 7292020
Fax: (+4121) 7292525
Andra adressuppgifter: Tetra Pak Global Environment & Public Affairs Office
Mrs. Erika Mink
Global Director Environment & Public Affairs
81A rue de la Loi
B-1040 Brussels
Tel: +32 (0)2 230 01 28
Fax: +32 (0)2 230 12 28

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Tetra Pak is a World leader in providing packaging solutions and food processing technologies with Headquarters in Lausanne, Switzerland. It employs more than 20.000 people worldwide and is active in over 165 countries. Tetra Pak belongs to Tetra Laval, a private industrial group.

Its European Affairs Office in Brussels maintains a dialogue with EU policy stakeholders and represents the company in European Trade Associations of which the Tetra Pak Group is a member.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Erika MINK 2013-09-20 2014-09-19
Gabriele Pieper 2014-02-28 2015-02-19
Fiona Durie 2014-07-17 2015-07-15

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Packaging, Sustainability, Climate, Environment, Food contact materials, Forestry, Industrial Policy in relation to packaging and forest based industry, Food processing.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ACE – Alliance for Beverage Cartons & the Environment

EUROPEN – The European Organisation for Packaging and the Environment

Friends of Europe

SEAP – Society of European Affairs Professionals

A.I.J.N. - European Fruit Juice Association

ACR+ EPR Club

Consumer Goods Forum

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 250000  € och < 300000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.