Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Tetra Pak Belgium

Numărul de identificare din Registru: 7574443768-34
Data înscrierii: 11.12.2008 16:43:11

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 15.07.2014 10:42:45
Data ultimei actualizări anuale: 14.11.2013 10:55:58


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Tetra Pak Belgium
Acronim:
Statut juridic: N.V.
Site internet: http://www.tetrapak.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Dennis Jönsson
Funcţie: CEO & President Tetra Pak Group

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Erika Mink
Funcţie: Global Director Environment & Public Affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Avenue Général Guisan  70
Cutia poştală: 446
1009 Pully
ELVEȚIA
Numărul de telefon: (+4121) 7292020
Număr de fax: (+4121) 7292525
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Tetra Pak Global Environment & Public Affairs Office
Mrs. Erika Mink
Global Director Environment & Public Affairs
81A rue de la Loi
B-1040 Brussels
Tel: +32 (0)2 230 01 28
Fax: +32 (0)2 230 12 28

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Tetra Pak is a World leader in providing packaging solutions and food processing technologies with Headquarters in Lausanne, Switzerland. It employs more than 20.000 people worldwide and is active in over 165 countries. Tetra Pak belongs to Tetra Laval, a private industrial group.

Its European Affairs Office in Brussels maintains a dialogue with EU policy stakeholders and represents the company in European Trade Associations of which the Tetra Pak Group is a member.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Erika MINK 11.09.2014 09.09.2015
Fiona Durie 17.07.2014 15.07.2015
Sabine von Wiren-Lehr 05.09.2014 03.09.2015
Gabriele Pieper 28.02.2014 19.02.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Packaging, Sustainability, Climate, Environment, Food contact materials, Forestry, Industrial Policy in relation to packaging and forest based industry, Food processing.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Consumatori
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Siguranţă alimentară

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ACE – Alliance for Beverage Cartons & the Environment

EUROPEN – The European Organisation for Packaging and the Environment

Friends of Europe

SEAP – Society of European Affairs Professionals

A.I.J.N. - European Fruit Juice Association

ACR+ EPR Club

Consumer Goods Forum

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 250000  € şi < 300000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.