Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Tetra Pak Belgium

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 7574443768-34
Data Reġistrazzjoni: 11/12/2008 16:43:11

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 15/07/2014 10:42:45
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 14/11/2013 10:55:58


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Tetra Pak Belgium
Akronimu:
Statut legali: N.V.
Websajt: http://www.tetrapak.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Dennis Jönsson
Kariga: CEO & President Tetra Pak Group

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Erika Mink
Kariga: Global Director Environment & Public Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 70 Avenue Général Guisan 
Kaxxa Postali: 446
Pully 1009
L-IŻVIZZERA
Numru tat-telefon: (+4121) 7292020
Numru tal-faks: (+4121) 7292525
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Tetra Pak Global Environment & Public Affairs Office
Mrs. Erika Mink
Global Director Environment & Public Affairs
81A rue de la Loi
B-1040 Brussels
Tel: +32 (0)2 230 01 28
Fax: +32 (0)2 230 12 28

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Tetra Pak is a World leader in providing packaging solutions and food processing technologies with Headquarters in Lausanne, Switzerland. It employs more than 20.000 people worldwide and is active in over 165 countries. Tetra Pak belongs to Tetra Laval, a private industrial group.

Its European Affairs Office in Brussels maintains a dialogue with EU policy stakeholders and represents the company in European Trade Associations of which the Tetra Pak Group is a member.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Erika MINK 20/09/2013 19/09/2014
Gabriele Pieper 28/02/2014 19/02/2015
Fiona Durie 17/07/2014 15/07/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Packaging, Sustainability, Climate, Environment, Food contact materials, Forestry, Industrial Policy in relation to packaging and forest based industry, Food processing.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Sikurezza tal-ikel
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
ACE – Alliance for Beverage Cartons & the Environment

EUROPEN – The European Organisation for Packaging and the Environment

Friends of Europe

SEAP – Society of European Affairs Professionals

A.I.J.N. - European Fruit Juice Association

ACR+ EPR Club

Consumer Goods Forum

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 250000  € et < 300000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.