Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Tetra Pak Belgium

Identifikationsnummer i registret: 7574443768-34
Registreringsdato: 11-12-08 16:43:11

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 15-07-14 10:42:45
Seneste årlige opdatering 14-11-13 10:55:58


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Tetra Pak Belgium
Forkortelse:
Retlig form: N.V.
Websted: http://www.tetrapak.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Dennis Jönsson
Stilling: CEO & President Tetra Pak Group

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Erika Mink
Stilling: Global Director Environment & Public Affairs

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Avenue Général Guisan  70
Postboks: 446
1009 Pully
SCHWEIZ
Telefonnr.: (+4121) 7292020
Faxnummer: (+4121) 7292525
Andre kontaktoplysninger: Tetra Pak Global Environment & Public Affairs Office
Mrs. Erika Mink
Global Director Environment & Public Affairs
81A rue de la Loi
B-1040 Brussels
Tel: +32 (0)2 230 01 28
Fax: +32 (0)2 230 12 28

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Tetra Pak is a World leader in providing packaging solutions and food processing technologies with Headquarters in Lausanne, Switzerland. It employs more than 20.000 people worldwide and is active in over 165 countries. Tetra Pak belongs to Tetra Laval, a private industrial group.

Its European Affairs Office in Brussels maintains a dialogue with EU policy stakeholders and represents the company in European Trade Associations of which the Tetra Pak Group is a member.
Organisationen har interesser på:
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 3
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Erika MINK 11-09-14 09-09-15
Fiona Durie 17-07-14 15-07-15
Sabine von Wiren-Lehr 05-09-14 03-09-15
Gabriele Pieper 28-02-14 19-02-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Packaging, Sustainability, Climate, Environment, Food contact materials, Forestry, Industrial Policy in relation to packaging and forest based industry, Food processing.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Fødevaresikkerhed
 • Klima
 • Miljø

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
ACE – Alliance for Beverage Cartons & the Environment

EUROPEN – The European Organisation for Packaging and the Environment

Friends of Europe

SEAP – Society of European Affairs Professionals

A.I.J.N. - European Fruit Juice Association

ACR+ EPR Club

Consumer Goods Forum

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 250000  € og < 300000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.