Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Tetra Pak Belgium

Identifikační číslo v rejstříku: 7574443768-34
Datum registrace: 11.12.08 16:43:11

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 14.11.14 11:44:49
Datum poslední roční aktualizace je 14.11.14 11:44:49


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Tetra Pak Belgium
Zkratka:
Právní forma N.V.
Internetové stránky: http://www.tetrapak.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Dennis Jönsson
Funkce: CEO & President Tetra Pak Group

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Erika Mink
Funkce: Global Director Environment & Public Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue Général Guisan  70
Poštovní přihrádka: 446
1009 Pully
ŠVÝCARSKO
Telefon: (+4121) 7292020
Číslo faxu: (+4121) 7292525
Další kontaktní údaje: Tetra Pak Global Environment & Public Affairs Office
Mrs. Erika Mink
Global Director Environment & Public Affairs
81A rue de la Loi
B-1040 Brussels
Tel: +32 (0)2 230 01 28
Fax: +32 (0)2 230 12 28

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Tetra Pak is a World leader in providing packaging solutions and food processing technologies with Headquarters in Lausanne, Switzerland. It employs more than 20.000 people worldwide and is active in over 165 countries. Tetra Pak belongs to Tetra Laval, a private industrial group.

Its European Affairs Office in Brussels maintains a dialogue with EU policy stakeholders and represents the company in European Trade Associations of which the Tetra Pak Group is a member.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Erika MINK 11.9.14 9.9.15
Fiona Durie 17.7.14 15.7.15
Sabine von Wiren-Lehr 5.9.14 3.9.15
Gabriele Pieper 28.2.14 19.2.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Packaging, Sustainability, Climate, Environment, Food contact materials, Forestry, Industrial Policy in relation to packaging and forest based industry, Food processing.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
ACE – Alliance for Beverage Cartons & the Environment

EUROPEN – The European Organisation for Packaging and the Environment

Friends of Europe

SEAP – Society of European Affairs Professionals

A.I.J.N. - European Fruit Juice Association

ACR+ EPR Club

The Consumer Goods Forum

BEE Group

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 250000  € a < 300000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.