Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Tetra Pak International

Identifikační číslo v rejstříku: 7574443768-34
Datum registrace: 11/12/2008 16:43:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 31/03/2015 16:10:32
Datum poslední roční aktualizace je: 02/03/2015 15:20:25
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 02/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Tetra Pak International

SA

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Avenue Général Guisan, 70
Poštovní přihrádka: 446
1009 Pully
ŠVÝCARSKO

(+4121) 7292111

Rue de la Loi 81A
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 2 230 01 28

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dennis Jönsson

CEO & President Tetra Pak Group

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Erika Mink

Corporate Director Public Affairs

    Cíle a úkoly

Tetra Pak is a world leader in providing solutions for the processing, packaging and distribution of food and beverages, designed to optimise the use of resources. With headquarters in Lausanne, Switzerland, it employs more than 23.000 people worldwide and is active in over 170 countries. Tetra Pak belongs to Tetra Laval, a private industrial group.

Its Corporate Public Affairs Office in Brussels maintains a dialogue with EU policy stakeholders and represents the company in European and International associations.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Packaging and Packaging Waste Directive
Proposal to revise Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste
Circular Economy Package
Regulation EC 1935/2004 on food contact materials
Revision of BREF for food, drink and milk industries under Directive 2010/75/EU on industrial emissions
Industrial and Resources policies


 

Ne

Ne

Ne

Renewable materials / bio-based economy

GLOBE EU BEE Group

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 2   25%: 2

4

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Erika MINK 14/08/2015 12/08/2016
Mustan Al-Shafin LALANI 21/05/2015 19/05/2016
Gabriele PIEPER 24/01/2015 22/01/2016
Sabine VON WIREN-LEHR 28/08/2015 27/08/2016

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Ochrana spotřebitele
  • Podnikání
  • Rozvoj
  • Vnější vztahy
  • Vnitřní trh
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

ACE – Alliance for Beverage Cartons & the Environment (full member)

EUROPEN – The European Organisation for Packaging and the Environment (full member)

SEAP – Society of European Affairs Professionals

A.I.J.N. - European Fruit Juice Association (associated member)

ACR+ EPR Club

The ECPA (The European Centre for Public Affairs)

CEFIC (European Chemical Industry Council)

FSC (Forest Stewardship Council)

ILSC Europe (International Life Science Institute)

FPE (Flexible Packaging Europe) (associated member)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Includes all costs listed in your guidelines and does not include membership dues to industry associations listed under Item 12. These are reported by the respective associations.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.