Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Wintershall Holding GmbH

Id-nummer i registret: 75729476306-17
Registreringsdag: 2011-07-26 17:24:19

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-01 11:39:20
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-01 11:39:20


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Wintershall Holding GmbH
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): GmbH
Webbplats: http://www.wintershall.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Rainer Seele
Befattning: Chairman of the Board of Directors

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Markus Zeise
Befattning: Head of European Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Friedrich-Ebert-Straße  160
34119 Kassel
TYSKLAND
Telefon: (+49) 561 301 0
Fax: (+49) 561 301 1702
Andra adressuppgifter: EU Liaison Office Brussels
Rue Marie de Bourgogne 58
B-1000 Brussels
Tel. +32 2 740 03 76
Fax +32 2 740 03 59

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Wintershall Holding GmbH, based in Kassel, Germany, is a wholly-owned subsidiary of BASF in Ludwigshafen. The company has been active in the exploration and production of crude oil and natural gas for over 80 years. Wintershall focuses on selected core regions, where the company has built up a high level of regional and technological expertise. These are Europe, North Africa, South America, as well as Russia and the Caspian Sea region. In addition, these operations are complemented by the company’s growing exploration activities in the Arabian Gulf. Today, the company employs more than 2,500 staff worldwide from 40 nations and is now Germany’s largest crude oil and natural gas producer. With the natural gas trading and transport subsidiaries it operates together with Russia’s Gazprom, the BASF subsidiary is also an important gas supplier on the German and European market.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Wintershall monitors and participates particularly in activities related to the following subjects:
European Energy Policy
European Environmental Policy
European Climate Policy
External Realtions regarding energy

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Wintershall is among others member of OGP and BDEW.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 478 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.