Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Wintershall Holding GmbH

Id-nummer i registret: 75729476306-17
Registreringsdag: 26/07/2011 17:24:19

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 22/04/2015 12:13:19
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 22/04/2015 12:03:00
Sista dag för nästa uppdatering är den: 22/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Wintershall Holding GmbH

GmbH

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Friedrich-Ebert-Straße 160
34119 Kassel
TYSKLAND

(+49) 561 301 0

Wintershall Holding GmbH
EU Liaison Office
Rue Marie de Bourgogne 58
1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 2 7400-369

    Juridiskt ansvarig

Rainer Seele

Chairman of the Board of Directors

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Markus Zeise

Head of European Affairs

    Mål och uppdrag

Wintershall Holding GmbH, based in Kassel, Germany, is a wholly-owned subsidiary of BASF in Ludwigshafen. The company has been active in the exploration and production of crude oil and natural gas for over 80 years. Wintershall focuses on selected core regions, where the company has built up a high level of regional and technological expertise. These are Europe, North Africa, South America, as well as Russia and the Caspian Sea region. In addition, these operations are complemented by the company’s growing exploration activities in the Arabian Gulf. The company employs more than 2,500 staff worldwide from 40 nations and is now Germany’s largest crude oil and natural gas producer.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Energy Union
European Energy Security Strategy
European Energy Policy
European Environmental Policy
European Climate Policy
External Relations regarding energy related topics


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Wintershall monitors and participates particularly in activities related to the following subjects:
Energy Union
European Energy Security Strategy
European Energy Policy
European Environmental Policy
European Climate Policy
External Relations regarding energy related topics

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2  

2

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Tatiana Krylova 09/09/2014 05/09/2015
Markus Zeise 09/09/2014 05/09/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

Wintershall is, among others, member of IOGP, BDEW and EEF.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € och < 499 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.