Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Wintershall Holding GmbH

Numer identyfikacyjny w rejestrze 75729476306-17
Data rejestracji: 11-07-26 17:24:19

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-05 18:37:48
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-01 11:39:20


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Wintershall Holding GmbH
Nazwa skrócona:
Status prawny: GmbH
Strona internetowa: http://www.wintershall.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Rainer Seele
Pełniona funkcja: Chairman of the Board of Directors

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Markus Zeise
Pełniona funkcja: Head of European Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Friedrich-Ebert-Straße  160
34119 Kassel
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 561 301 0
Numer faksu: (+49) 561 301 1702
Inne dane kontaktowe: EU Liaison Office Brussels
Rue Marie de Bourgogne 58
B-1000 Brussels
Tel. +32 2 7400 369
Fax +32 2 7400 359

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Wintershall Holding GmbH, based in Kassel, Germany, is a wholly-owned subsidiary of BASF in Ludwigshafen. The company has been active in the exploration and production of crude oil and natural gas for over 80 years. Wintershall focuses on selected core regions, where the company has built up a high level of regional and technological expertise. These are Europe, North Africa, South America, as well as Russia and the Caspian Sea region. In addition, these operations are complemented by the company’s growing exploration activities in the Arabian Gulf. Today, the company employs more than 2,500 staff worldwide from 40 nations and is now Germany’s largest crude oil and natural gas producer. With the natural gas trading and transport subsidiaries it operates together with Russia’s Gazprom, the BASF subsidiary is also an important gas supplier on the German and European market.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Tatiana Krylova 14-09-09 15-09-05
Markus Zeise 14-09-09 15-09-05

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Wintershall monitors and participates particularly in activities related to the following subjects:
European Energy Policy
European Environmental Policy
European Climate Policy
External Realtions regarding energy

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • konkurencja
 • podatki
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Wintershall is, among others, member of OGP and BDEW.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 478 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.