Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Wintershall Holding GmbH

Tunnistenumero rekisterissä: 75729476306-17
Rekisteröintipäivä: 26.7.2011 17:24:19

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.9.2014 18:37:48
Edellinen vuotuinen päivitys: 1.7.2014 11:39:20


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Wintershall Holding GmbH
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: GmbH
Internet-osoite: http://www.wintershall.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Rainer Seele
Tehtävä organisaatiossa: Chairman of the Board of Directors

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Markus Zeise
Tehtävä organisaatiossa: Head of European Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Friedrich-Ebert-Straße  160
34119 Kassel
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 561 301 0
Faksinumero: (+49) 561 301 1702
Muita yhteystietoja: EU Liaison Office Brussels
Rue Marie de Bourgogne 58
B-1000 Brussels
Tel. +32 2 7400 369
Fax +32 2 7400 359

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Wintershall Holding GmbH, based in Kassel, Germany, is a wholly-owned subsidiary of BASF in Ludwigshafen. The company has been active in the exploration and production of crude oil and natural gas for over 80 years. Wintershall focuses on selected core regions, where the company has built up a high level of regional and technological expertise. These are Europe, North Africa, South America, as well as Russia and the Caspian Sea region. In addition, these operations are complemented by the company’s growing exploration activities in the Arabian Gulf. Today, the company employs more than 2,500 staff worldwide from 40 nations and is now Germany’s largest crude oil and natural gas producer. With the natural gas trading and transport subsidiaries it operates together with Russia’s Gazprom, the BASF subsidiary is also an important gas supplier on the German and European market.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Tatiana Krylova 9.9.2014 5.9.2015
Markus Zeise 9.9.2014 5.9.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Wintershall monitors and participates particularly in activities related to the following subjects:
European Energy Policy
European Environmental Policy
European Climate Policy
External Realtions regarding energy

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Wintershall is, among others, member of OGP and BDEW.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 478 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.