Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

British Metals Recycling Association

Tunnistenumero rekisterissä: 75712695739-22
Rekisteröintipäivä: 27.4.2011 16:15:49

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 31.3.2014 11:58:17
Edellinen vuotuinen päivitys: 31.3.2014 11:58:17


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: British Metals Recycling Association
Lyhenne: BMRA
Organisaation oikeudellinen muoto: Company limited by guarantee
Internet-osoite: http://recyclemetals.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Ian Hetherington
Tehtävä organisaatiossa: Director general

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Ian Hetherington
Tehtävä organisaatiossa: Director general

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: High Street  16
PE28 4TU Huntingdon
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 1480455249
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The principal activity of the company is to safeguard the interests of, and provide information and services to, members of the association, that are companies whose business is primarily the recycling of metals in the UK and Ireland
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


1) All European policy issues relevant to the recycling and trading of metals in the UK.

2) The Internatinal trade of recycled metals

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Kauppapolitiikka
  • Ympäristö
  • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Bureau of International Recycling
Avenue Franklin Roosevelt, 24
1050 Brussels
Belgium
EUROMETREC,
C/O BIR 24
Avenue Franklin Roosevelt
1050 Brussels
Belgium
EFR
Avenue Franklin Roosevelt, 24
1050 Brussels
Belgium

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 75 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.