Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

International Psycho-Oncology Society

Numer identyfikacyjny w rejestrze 75701412883-64
Data rejestracji: 09-12-23 02:12:32

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-26 17:23:49
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-26 17:23:49


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: International Psycho-Oncology Society
Nazwa skrócona: IPOS
Status prawny: non-profit (501 c 3 tax status in the USA)
Strona internetowa: http://www.ipos-society.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Elliott Graham
Pełniona funkcja: Executive Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Elliott Graham
Pełniona funkcja: Executive Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Hansen Road Suite 201 154
22911 Charlottesville, VA
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+1 434) 293 5350
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Program Director: Alison Holcomb (aholcomb@ipos-society.org)
Membership Services: Sara Cole (scole@ipos-society.org)

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Founded in 1984, the International Psycho-Oncology Society (IPOS) was created to foster international multidisciplinary communication about clinical, educational and research issues that relate to the subspecialty of psycho-oncology and two primary psychosocial dimensions of cancer: 1) Response of patients, families and staff to cancer and its treatment at all stages; 2) Psychological, social and behavioral factors that influence tumor progression and survival.

Membership is open to individuals with a diversity of clinical and research backgrounds. These include, but are not limited to, physicians, social workers, nurses, psychologists, rehabilitation specialists, epidemiologists, social scientists, and educators. Currently, there are over three hundred members from forty-seven countries.

In September 2007, the IPOS Board of Directors and participants in the meeting of national societies agreed to establish an IPOS Federation of Psycho-Oncology Societies. By unanimous approval of the IPOS Board of Directors on 15 May 2008 and by subsequent approval of the membership on 11 June 2008, the IPOS Federation Board has been created as a Standing Committee of IPOS, pursuant to Article VI, Section 1 of the Constitution (revised 19 September 2007). The President of each qualified society is provided a seat on the Federation Board. Eligibility and criteria for membership is set forth in the Federation Policy Statement, which may be amended from time to time.

The objective of the IPOS Federation is to represent psycho-oncology, world-wide, speaking compellingly in a unified voice the message that all cancer patients and their families throughout the world should receive optimal psychosocial care at all stages of disease and survivorship.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


IPOS does not perform lobbying activities.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 340
Liczba organizacji członkowskich: 32
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • American Psychosocial Oncology Society (APOS) (430 Członkowie)
 • Association of Psychosocial Oncology (POA, Lithuania) (16 Członkowie)
 • Australian Psychosocial Oncology Society (OZPOS) (282 Członkowie)
 • Austrian Platform of Psycho-oncology (ÖPPO) (81 Członkowie)
 • British Psychosocial Oncology Society (BPOS) (107 Członkowie)
 • Canadian Association of Psychosocial Oncology (CAPO) (252 Członkowie)
 • Dutch Society of Psychosocial Oncology (NVPO) (338 Członkowie)
 • French Society of Psycho-Oncology (SFPO) (269 Członkowie)
 • Hellenic Society of Psychosocial Oncology (HSPO, Greece) (235 Członkowie)
 • Hungarian Psycho-oncology Society (MPOT) (170 Członkowie)
 • Israel Psycho-Oncology Society (IPSO) (97 Członkowie)
 • Italian Society of Psycho-Oncology (SIPO) (657 Członkowie)
 • Polish Psycho-oncology Society (PTPO) (166 Członkowie)
 • Portuguese Academy of Psycho-Oncology (APPO) (54 Członkowie)
 • Portuguese Psycho-Oncology Society (SPPO) (73 Członkowie)
 • Psychosocial Oncology Association (PSOG, Turkey) (100 Członkowie)
 • Spanish Psycho-Oncology Society (SEPO) (82 Członkowie)
 • Swedish Psycho-Oncology Society (SWEDPOS) (58 Członkowie)
 • Swiss Society of Psycho-Oncology (SGPO) (125 Członkowie)
 • Centre of Psycho-Oncology for Education and Research (COPER, India) (47 Członkowie)
 • Latin American Association of Palliative Care (ALCP) (173 Członkowie)
 • South African Oncology Social Work Association (SAOSWA) (45 Członkowie)
 • Cancer Patients Aid Association (CPAA, India) (50 Członkowie)
 • German Association of Psycho-Social Oncology (DAPO) (450 Członkowie)
 • Japan Psycho-Oncology Society (JPOS) (7 Członkowie)
 • Psycho-Oncology Society of Nigeria (POSON) (43 Członkowie)
 • Psycho-Oncology Cooperative Research Group (PoCoG, Australia) (15 Członkowie)
 • Romanian Association of Psycho-Oncology (ARPO) (92 Członkowie)
 • Taiwan Psycho-Oncology Society (TPOS) (48 Członkowie)
 • Brazilian Psycho-Oncology Society (SBPO) (220 Członkowie)
 • Turkish Psychosocial Oncology Association (PSOD) (100 Członkowie)
 • Psychosocial Oncology New Zealand (PONZ)New (30 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CHORWACJA
 • DANIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

 • ARABIA SAUDYJSKA
 • ARGENTYNA
 • AUSTRALIA
 • BRAZYLIA
 • CHILE
 • CHINY
 • EKWADOR
 • HONGKONG
 • INDIE
 • ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU
 • ISLANDIA
 • IZRAEL
 • JAPONIA
 • KANADA
 • MALEZJA
 • NIGERIA
 • NOWA ZELANDIA
 • REPUBLIKA KOREI
 • REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
 • SERBIA
 • STANY ZJEDNOCZONE
 • SZWAJCARIA
 • TAJWAN (REPUBLIKA CHIŃSKA)
 • TURCJA
 • URUGWAJ
 • ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Union for International Cancer Control (UICC); Alliance on Quality Psychosocial Cancer Care

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 118 845
w tym środki publiczne: 0
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 0
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
z innych źródeł: 118 845
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 0
Membership dues : 21 000
Conference registration fees : 96 000
Website advertising income : 0
Bank interest : 0
Royalties : 1 845
Grants from industry : 0
Grants from NGOs : 0
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.