Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Wiener Börse AG

Tunnistenumero rekisterissä: 75637235471-23
Rekisteröintipäivä: 10.3.2011 16:31:52

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 11.2.2014 7:51:11
Edellinen vuotuinen päivitys: 11.2.2014 7:51:11


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Wiener Börse AG
Lyhenne: WBAG
Organisaation oikeudellinen muoto: Aktiengesellschaft
Internet-osoite: http://www.wienerborse.at

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Birgit Kuras
Tehtävä organisaatiossa: Vorstand

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Judith Kast
Tehtävä organisaatiossa: Leiterin Public Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Wallnerstrasse  8
1014 Wien
ITÄVALTA
Puhelinnumero: (+431) 531650
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die Wiener Börse AG stellt die Handelsplattform für den Handel von Wertpapieren in Österreich als regulierter Markt zur Verfügung.

Die Wiener Börse betreibt nicht nur die einzige Wertpapierbörse Österreichs, sondern auch die österreichische Strombörse EXAA und die CEGH Gas Exchange der Wiener Börse. Für die reibungslose und effiziente Durchführung der Börsegeschäfte und die Vermittlung zwischen allen Marktteilnehmern stellt die Wiener Börse state-of-the-art Infrastruktur, Marktdaten und Informationen zur Verfügung.

Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen der Handel am Kassamarkt (equity market, bond market), am Terminmarkt und der Handel mit strukturierten Produkten. Zusätzliche Leistungen umfassen Datenverkauf, Indexentwicklung und -management sowie finanzmarktspezifische Seminare und Lehrgänge.

Die Wiener Börse ist Initiator und, ebenso wie die Börsen Budapest, Laibach und Prag, eine Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), der größten Börsegruppe Zentral- und Osteuropas.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Alle Gesetzgebungsverfahren, die auf die Rahmenbedingungen für Kapitalmärkte und deren Funktionsweise Auswirkungen haben.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Verotus
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Pflichtmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer Österreich

Mitgliedschaft bei der FESE (Federation of European Securities Exchanges)

Mitgliedschaft bei der WFE (World Federation of Exchanges)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.