Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Johnson & Johnson

Id-nummer i registret: 75617941310-89
Registreringsdag: 06/03/2009 13:12:24

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 01/10/2015 15:09:38
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 24/04/2015 18:11:15
Sista dag för nästa uppdatering är den: 24/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Johnson & Johnson

J&J

Corporation

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Johnson & Johnson Plaza, One
08933 New Brunswick, New Jersey
USA

(+1 732) 523 0400

15 Leonardo Da Vincilaan
1831 Diegem
BELGIEN

(+32) 27463000

    Juridiskt ansvarig

Alex Gorsky

Chairman and CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Zeger Vercouteren

Vice President Gov Aff & Pol. EMEA

    Mål och uppdrag

Johnson & Johnson embraces research and science, bringing innovative ideas, products and services to advance the health and well-being of people. Its family of companies consists of more than 250 operating companies in 57 countries, with products sold for the consumer healthcare, pharmaceutical and medical devices and diagnostics markets.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Cosmetics legislation and policy; selfcare; REACH, RoHs, WEEE, EEE, Medical devices Review, In Vitro Diagnostics Review, Clinical Trials legislation, Falsified Medicines, Transparency legislations, chemicals; environmental initiatives, climate change, Research, competitiveness of industrial sectors, Prevention and lifestyle, Vaccines; IMI2; Trade: CETA, TTIP, EU-Japan, EU India;


 

Steering Committee EIP-AHA; EU Commission Platform on Selfcare (PISCE);

Nej

Nej

Nej

Nej

Pharmaceuticals, Vaccines, Medical devices, Diagnostics, Consumer products, Nutritionals, Cosmetics, Public Health, Innovation, Research and Development, Sustainability, Trade and Tax, Intellectual Property, Consumer Affairs, Sustainability (including environment), Internal Market, Justice and Fundamental Rights

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 0   75%: 2   50%: 5   25%: 6

13

5,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Zeger VERCOUTEREN 24/02/2015 20/02/2016
Filip STANDAERT 28/07/2015 24/07/2016
Momchil JELEV 27/05/2015 22/05/2016
Céline BOURGUIGNON 24/02/2015 20/02/2016
Anne DI POMPÉO ÉP PAPIN 11/02/2015 05/02/2016
Andreas PREISING 11/02/2015 09/02/2016
Timea REZI-KATÓ 11/02/2015 06/02/2016
Stephen HOGAN 11/02/2015 27/01/2016
Veronica ZILLI 11/07/2015 09/07/2016
Alessandro TEMPRA 24/02/2015 20/02/2016
Sinziana MARCU-LAPADAT 07/11/2014 05/11/2015
Noemí JIMÉNEZ GARCÍA 18/10/2014 15/10/2015
Gustavo MARANÉS 24/02/2015 20/02/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Utveckling

    Medlemskap

EFPIA, EBE, EVM, Eucomed, AmCham EU/BE, Cosmetics Europe, COCIR, AESGP, Euromcontact, EJF, CSR Europe, EASSI, AIM, EDANA, EDMA, NIA, EPC Global, the EPC, MedTech Europe, BritCham, EPAA

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 1 750 000 € och < 1 999 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Internal Johnson&Johnson FCPA and HCBI Guide; EFPIA Code, Eucomed Code, EDMA Code