Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Johnson & Johnson

Id-nummer i registret: 75617941310-89
Registreringsdag: 06/03/2009 13:12:24

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 20/02/2015 12:19:48
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 20/02/2015 12:19:48
Sista dag för nästa uppdatering är den: 20/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Johnson & Johnson

J&J

Company

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Johnson & Johnson Plaza, One
08933 New Brunswick, New Jersey
USA

(+1 732) 523 0400

    Juridiskt ansvarig

Alex Gorsky

Chairman and CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Zeger Vercouteren

Executive Director

    Mål och uppdrag

Johnson & Johnson embraces research and science, bringing innovative ideas, products and services to advance the health and well-being of people. Its family of companies consists of more than 250 operating companies in 57 countries, with products sold for the consumer healthcare, pharmaceutical and medical devices and diagnostics markets.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

-


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Pharmaceuticals, Vaccines, Medical devices, Diagnostics, Consumer products, Nutritionals, Cosmetics, Public Health, Innovation, Research and Development, Sustainability, Trade and Tax, Intellectual Property, Consumer Affairs, Sustainability (including environment), Internal Market, Justice and Fundamental Rights

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 14  

14

14

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Andreas PREISING 11/02/2015 09/02/2016
Hugo van Rooijen 18/02/2015 16/04/2015
Zeger VERCOUTEREN 24/02/2015 20/02/2016
Gustavo MARANÉS 24/02/2015 20/02/2016
Timea Rezi-Kató 11/02/2015 06/02/2016
Sinziana MARCU-LAPADAT 07/11/2014 05/11/2015
Filip Standaert 08/08/2014 06/08/2015
Veronica Zilli 16/07/2014 14/07/2015
Alessandro Tempra 24/02/2015 20/02/2016
Noemí Jiménez García 18/10/2014 15/10/2015
Stephen Hogan 11/02/2015 27/01/2016
Anne Di Pompéo ép Papin 11/02/2015 05/02/2016
Céline Bourguignon 24/02/2015 20/02/2016
Momchil Jelev 13/05/2014 09/05/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

    Medlemskap

EFPIA, EBE, EVM, Eucomed, AmCham EU/BE, Cosmetics Europe, AESGP, Euromcontact, EJF, EABC, CSR Europe, EASSI, AIM, EDANA, EDMA, NIA, EPC Global, the EPC, MedTech Europe, BritCham.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.