Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Johnson & Johnson

Id-nummer i registret: 75617941310-89
Registreringsdag: 2009-03-06 13:12:24

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-11 14:21:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-11 14:21:47


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Johnson & Johnson
Förkortning: J&J
Associationsform (rättslig ställning): Company
Webbplats: http://www.jnj.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Alex Gorsky
Befattning: Chairman and CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Zeger Vercouteren
Befattning: Executive Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Johnson & Johnson Plaza  One
08933 New Brunswick, New Jersey
USA
Telefon: (+1 732) 523 0400
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Johnson & Johnson WW Government Affairs and Policy
Leonardo Da Vincilaan 15
BE-1831 Diegem
Belgium

Tel: +32 2 746 3606

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Johnson & Johnson embraces research and science, bringing innovative ideas, products and services to advance the health and well-being of people. Its family of companies consists of more than 250 operating companies in 57 countries, with products sold for the consumer healthcare, pharmaceutical and medical devices and diagnostics markets.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 12
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Andreas PREISING 2014-02-13 2015-02-11
Gustavo MARANÉS 2014-02-19 2015-02-13
Timea Rezi-Kató 2014-02-13 2015-02-11
Sinziana MARCU-LAPADAT 2013-10-16 2014-10-14
Veronica Zilli 2014-07-16 2015-07-14
Alessandro Tempra 2014-02-27 2015-02-25
Momchil Jelev 2014-05-13 2015-05-09
Zeger VERCOUTEREN 2014-02-19 2015-02-13
Noemí Jiménez García 2013-08-13 2014-08-09
Stephen Hogan 2014-02-08 2015-02-06
Anne Di Pompéo ép Papin 2014-02-13 2015-02-11
Céline Bourguignon 2014-02-27 2015-02-25

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Pharmaceuticals, Vaccines, Medical devices, Diagnostics, Consumer products, Nutritionals, Cosmetics, Public Health, Innovation, Research and Development, Sustainability, Trade and Tax, Intellectual Property, Consumer Affairs, Sustainability (including environment), Internal Market, Justice and Fundamental Rights

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EFPIA, EBE, EVM, Eucomed, AmCham EU/BE, Cosmetics Europe, AESGP, Euromcontact, EJF, EABC, CSR Europe, EASSI, AIM, EDANA, EDMA, NIA, EPC Global, the EPC, MedTech Europe, BritCham.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 350000  € och < 400000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.