Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Johnson & Johnson

Identifikačné číslo v Registri: 75617941310-89
Dátum registrácie: 06/03/2009 13:12:24

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 24/04/2015 18:11:15
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/04/2015 18:11:15
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Johnson & Johnson

J&J

Corporation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Johnson & Johnson Plaza, One
08933 New Brunswick, New Jersey
SPOJENÉ ŠTÁTY

(+1 732) 523 0400

15 Leonardo Da Vincilaan
1831 Diegem
BELGICKO

(+32) 27463000

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Alex Gorsky

Chairman and CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Zeger Vercouteren

Vice President Gov Aff & Pol. EMEA

    Ciele a poslanie

Johnson & Johnson embraces research and science, bringing innovative ideas, products and services to advance the health and well-being of people. Its family of companies consists of more than 250 operating companies in 57 countries, with products sold for the consumer healthcare, pharmaceutical and medical devices and diagnostics markets.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Cosmetics legislation and policy; selfcare; REACH, RoHs, WEEE, EEE, Medical devices Review, In Vitro Diagnostics Review, Clinical Trials legislation, Falsified Medicines, Transparency legislations, chemicals; environmental initiatives, climate change, Research, competitiveness of industrial sectors, Prevention and lifestyle, Vaccines; IMI2; Trade: CETA, TTIP, EU-Japan, EU India;


 

Steering Committee EIP-AHA; EU Commission Platform on Selfcare (PISCE);

Nie

Nie

Nie

Nie

Pharmaceuticals, Vaccines, Medical devices, Diagnostics, Consumer products, Nutritionals, Cosmetics, Public Health, Innovation, Research and Development, Sustainability, Trade and Tax, Intellectual Property, Consumer Affairs, Sustainability (including environment), Internal Market, Justice and Fundamental Rights

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 14  

14

14

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Zeger VERCOUTEREN 24/02/2015 20/02/2016
Filip STANDAERT 28/07/2015 24/07/2016
Momchil JELEV 27/05/2015 22/05/2016
Céline BOURGUIGNON 24/02/2015 20/02/2016
Anne DI POMPÉO ÉP PAPIN 11/02/2015 05/02/2016
Andreas PREISING 11/02/2015 09/02/2016
Timea REZI-KATÓ 11/02/2015 06/02/2016
Stephen HOGAN 11/02/2015 27/01/2016
Veronica ZILLI 11/07/2015 09/07/2016
Alessandro TEMPRA 24/02/2015 20/02/2016
Sinziana MARCU-LAPADAT 07/11/2014 05/11/2015
Noemí JIMÉNEZ GARCÍA 18/10/2014 15/10/2015
Gustavo MARANÉS 24/02/2015 20/02/2016

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EFPIA, EBE, EVM, Eucomed, AmCham EU/BE, Cosmetics Europe, COCIR, AESGP, Euromcontact, EJF, CSR Europe, EASSI, AIM, EDANA, EDMA, NIA, EPC Global, the EPC, MedTech Europe, BritCham, EPAA

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Internal Johnson&Johnson FCPA and HCBI Guide; EFPIA Code, Eucomed Code, EDMA Code