Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Johnson & Johnson

Identifikačné číslo v Registri: 75617941310-89
Dátum registrácie: 6.3.2009 13:12:24

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.2.2014 14:21:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.2.2014 14:21:47


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Johnson & Johnson
Skratka: J&J
Právna forma: Company
Internetová stránka: http://www.jnj.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Alex Gorsky
Funkcia: Chairman and CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Zeger Vercouteren
Funkcia: Executive Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Johnson & Johnson Plaza  One
08933 New Brunswick, New Jersey
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1 732) 523 0400
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Johnson & Johnson WW Government Affairs and Policy
Leonardo Da Vincilaan 15
BE-1831 Diegem
Belgium

Tel: +32 2 746 3606

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Johnson & Johnson embraces research and science, bringing innovative ideas, products and services to advance the health and well-being of people. Its family of companies consists of more than 250 operating companies in 57 countries, with products sold for the consumer healthcare, pharmaceutical and medical devices and diagnostics markets.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 12
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Andreas PREISING 13.2.2014 11.2.2015
Gustavo MARANÉS 19.2.2014 13.2.2015
Timea Rezi-Kató 13.2.2014 11.2.2015
Sinziana MARCU-LAPADAT 16.10.2013 14.10.2014
Filip Standaert 8.8.2014 6.8.2015
Veronica Zilli 16.7.2014 14.7.2015
Alessandro Tempra 27.2.2014 25.2.2015
Momchil Jelev 13.5.2014 9.5.2015
Zeger VERCOUTEREN 19.2.2014 13.2.2015
Stephen Hogan 8.2.2014 6.2.2015
Anne Di Pompéo ép Papin 13.2.2014 11.2.2015
Céline Bourguignon 27.2.2014 25.2.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Pharmaceuticals, Vaccines, Medical devices, Diagnostics, Consumer products, Nutritionals, Cosmetics, Public Health, Innovation, Research and Development, Sustainability, Trade and Tax, Intellectual Property, Consumer Affairs, Sustainability (including environment), Internal Market, Justice and Fundamental Rights

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EFPIA, EBE, EVM, Eucomed, AmCham EU/BE, Cosmetics Europe, AESGP, Euromcontact, EJF, EABC, CSR Europe, EASSI, AIM, EDANA, EDMA, NIA, EPC Global, the EPC, MedTech Europe, BritCham.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 350000  € a < 400000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.