Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Global Commerce Licence

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 75472699310-76
Data rejestracji: 09/08/2012 11:57:00

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 28/07/2014 10:46:02
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 28/07/2014 10:46:02

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Global Commerce Licence

GCL

Education and Certification

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Bd General Vautrin, 11
64000 Cannes
FRANCJA

(+33) 951525019

(+) 

mail@gcl.nu
www.gcl.nu
mob. phone +38163204331

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Djordje Dukic

Chairman

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Li Hai Hum Ne

Executive Officer

    Cele i zakres obowiązków

GCL - Global Commerce Licence® certification program is unique verification of commercial and business skills that are nowadays becoming very important for individuals as well as company’s success. GCL represents the joint work of the numerous experts from all continents and prestigious universities worldwide (USA, China, Russia, India, Europe, Australia, Africa …) and European Economic Chamber of Commerce, Trade and Industry - (EEIG) from Brussels to determinate basic and most important knowledge in mentioned skills. GCL has accreditation AEACAE - American-European Accreditation Council for Adult Education with value of 30 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) or 18 credit point in USA (one semester or 800 hours of learning on academic level).

Therefore GCL certificate represent big advantage when seeking for a job or wishing to become entrepreneur as well as important additional education and easiest step into academy study.

Commerce has always been one of the fundamental skills, now consisting of a wide range of interdisciplinary branches including Economics, Law, Business Behavior, and the usage of Information and Communication Technologies.

światowym

    Działalność

education

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

68

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • edukacja

    Członkostwo i przynależność do organizacji

68

 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CYPR
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • MALTA
 • SŁOWENIA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY
 • AZERBEJDŻAN
 • BOŚNIA I HERCEGOWINA
 • CHINY
 • EGIPT
 • INDIE
 • KAMERUN
 • NIGERIA

    Dane finansowe:

07/2012  -  08/2012

0 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

< 50 000  €

non profit orgnisation

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.