Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Linklaters LLP

Αριθμός μητρώου: 75449787878-94
ημερομηνία της εγγραφής: 30/1/2012 10:04:17 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 16/1/2014 10:01:48 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 16/1/2014 10:01:48 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Linklaters LLP
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Limited Liability Partnership
Δικτυακός τόπος: http://www.linklaters.com

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Εταιρείες νομικών

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Bernd Meyring
Θέση: Partner

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Alia Cardyn
Θέση: EU Policy Senior Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 13 Brederode 
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+02) 5019411
Αριθμός φαξ: (+02) 5019494
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Linklaters LLP is a global law firm. The firm is providing legal advice to its clients. It is not involved in lobbying activities. The activities of Linklpaters LLP are protected by confidentiality rules as may be the case in the different jurisdictions in which the firm is active.
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Joanna Dreger 28/8/2013 26/8/2014

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Linklaters LLP exclusively provides legal advice to its clients. The services that it provides to its clients do not include lobbying.
During the last year we have provided legal advice on a number of EU initiatives, including in relation to MIFID/MIFIR, CRD/CRR, MAD/MAR, EMIR, UCITS IV/V, AIFMD, CRA, European Common Sales Regulation.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 05/2012 - 04/2013
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
>= 50000  € και < 100000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 50000 € και μικρότερο του 100000 €.
 • Own activity without client mandate

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Linklaters LLP exclusively provides legal advice to its clients. The services that it provides to its clients do not include lobbying.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.