Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Nature Code

Identifikační číslo v rejstříku: 75365248559-90
Datum registrace: 11.4.12 19:24:11

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 26.3.14 16:01:45
Datum poslední roční aktualizace je 26.3.14 16:01:45


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Nature Code
Zkratka:
Právní forma Non-profit association
Internetové stránky: http://www.naturecode.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Eva Maria Filzmoser
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Femke De Jong
Funkce: Policy Officer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Aug  41
5163 Mattsee
RAKOUSKO
Telefon: (+32-2) 3353664
Číslo faxu: (+32-2) 3553670
Další kontaktní údaje: Brussels Office:

Rue d'Albanie 117
B-1060 Brussels
Belgium

+32 233 53 664

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Nature Code is a non-profit organisation with global reach.
In accordance with our objectives and purpose, per our Statutes:
The Association aims at…
• Contributing to promoting the principle of sustainable development and an environmentally sound economy as key pillars of society, politics and business;
• Conserving biological diversity and protecting and restoring nature and all its components as well as halting the destruction and degradation of nature and the environment;
• Supporting civil society groups in developing countries to protect themselves against the impact of climate change and to adapt to the requirements of a sustainable energy system;
• Opposing activities of society, politics and business that impair the quality of life and the environment; and
• Promoting models and best practice examples for sustainable ways of living and working, both in developed and developing countries.

The Activities of the Association are for…
• Publication and dissemination of information
• Capacity building for civil society groups in developing countries
• Awareness raising for sustainable lifestyles
• Establishing contacts to other groups in society

Nature Code’s mission is to ensure that the wellbeing of the people, plants and creatures living on Planet Earth constitutes the guiding principle of environmental policy making.

Our values
• Healthy ecosystems are the foundation of life on the planet. As a consequence, they must be safeguarded, not commoditised.
• We believe sound policy making should always be based on the precautionary principle.
• We are committed to promoting participation in the policy process, transparency, and access to information for all, regardless of status or location.
• Driven by our commitment to secure accountability at all levels of socio-environmental decision making, we pledge to combat incompetence and double standards wherever they exist

Our work
• Nature Code advocates for well thought-out policy solutions that promote sustainable development, environmental integrity and good governance. We work at national, regional and international levels to ensure that these concerns remain at the heart of policymaking.
• We provide decision makers around the world with fact-based analysis of the issues we cover and, through targeted outreach and training, give a voice to communities affected by climate change and environmental destruction.
• We achieve this by fighting for greater civil society participation in environmental and developmental decision making, while interpreting complexities in policy, process and practice.

More information is at: http://naturecode.org/about-us/
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 9
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Urska Trunk 10.10.14 8.3.15
Femke De Jong 7.5.14 5.5.15
Lea Teheux 10.10.14 8.10.15
Eva Filzmoser 10.10.14 8.10.15
Andrew Coiley 8.10.14 3.10.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Carbon Market Watch:

The Carbon Market Watch initiative scrutinises carbon markets and advocates for fair and effective climate protection. With it we are active on three levels – at the UN level, within Europe and the Global South.

It was formerly called CDM Watch and set up in 2009 as an initiative of several international NGOs to provide an independent perspective on individual Clean Development Mechanism (CDM) projects and to critically assess the political decision-making process affecting wider carbon market developments.

With CDM Watch we successfully advocated for stronger civil society participation, major policy changes at the UN and EU level and uncovered unprecedented scandals in the CDM.
Since 2012, Carbon Market Watch now continues these activities and is expanding its work to other carbon market initiatives, including new market mechanisms, the EU-ETS, Joint Implementation, Emissions Trading and mechanisms to reduce emissions from degradation and deforestation (REDD).
For further information visit this initiative’s website at www.carbonmarketwatch.org.

Carbon Market Watch Network:

The Carbon Mareket Watch Network is an initiative started by Carbon Market Watch in 2010. Currently it connects more than 800 NGOs and academics from the Global North and South to share information and concerns about carbon offset projects and policies.

Its purpose is to strengthen the voice of civil society in carbon market developments and wider environmental policy-making.

The Network enables people and groups to keep informed about carbon market developments, share concerns with peers and seek support and advice for advocacy efforts at the international policy level.

Through our Capacity Building initiative we have provided our Network a much broader understanding of the obstacles that inhibit people, governments, international organisations and non-governmental organisations from realizing their developmental goals while enhancing the abilities that will allow them to achieve measurable and sustainable results.

For further information visit the webpage at http://carbonmarketwatch.org/carbon-market-watch-network.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Komunikace
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 24
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • IRSKO
 • NĚMECKO
 • RAKOUSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • BOLÍVIE
 • INDIE
 • JAPONSKO
 • LIBANON
 • PÁKISTÁN
 • SPOJENÉ STÁTY
 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Nature Code is also a member of the Climate Action Network Europe (CAN) – Europe (http://www.climnet.org/)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 376 983
z toho veřejné financování: 374 603
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 43 880
- Granty: 330 723
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 2 380
- dary: 1 570
- členské příspěvky: 810
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.