Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Federation of European Producers of Abrasives

Identifikačné číslo v Registri: 75323267198-95
Dátum registrácie: 18.11.2011 14:15:37

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 23.10.2013 16:26:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23.10.2013 16:26:35


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Federation of European Producers of Abrasives
Skratka: FEPA
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.fepa-abrasives.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Franck Verguet
Funkcia: General Secretary

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Franck Verguet
Funkcia: General Secretary

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: avenue Reille  20
75014 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 145812590
Fax: (+33) 145816294
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Federation of the European Producers of Abrasives (FEPA) gathers National Associations and European manufacturers of abrasives. 220 companies from 17 European countries are members of FEPA. Abrasives products cover a wide range of applications from industry (car, machinery, energy, air & space, shipyard, wood working, glass…) to construction and consumer markets (DIY). FEPA covers the four types of abrasives products: Bonded abrasives (ceramic and organic), Coated (cloth, paper…), Superabrasives (Diamond and CBN) and Grains. Production of abrasives involves Ceramic, Mechanical and Chemical Industries.
The objectives of FEPA are to promote the safe use of abrasive products, to recommend and promote technical standards, quality and user guides, to provide the members with information for legal matters arising from the European Community, to study and determine the solution of the technical, economic and social problems common to the members and generally to represent the members in relationships with governments and regulatory organisations.
The Federation is a non-profit making organisation.
FEPA participates to the elaboration of international standards (ISO & EN) and publishes technical and safety documents ( Safety Codes, Safety Leaflets…). FEPA is generally representing interests of the European manufacturers towards the European authorities , other international associations and partners of the industry.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Product safety and market surveillance, Reach, Industrial Émission Directive

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
FEPA is member of Cerame-Unie, the European Federation of the Ceramic Industries, based in Brussels.
http://www.cerameunie.eu

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.