Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

AXA Investment Managers

Identifikačné číslo v Registri: 75149096203-49
Dátum registrácie: 14/07/2011 11:20:10

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 01/07/2014 13:21:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 01/07/2014 13:21:41

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

AXA Investment Managers

AXA IM

Company: French Societe Anonyme

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Esplanade du Général de Gaulle, 100
Coeur Défense-Tour B
92932 Paris La Défense cedex
FRANCÚZSKO

(+33) 1 44 45 70 00

(+33) 1 44 45 70 00

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Andrea Rossi

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Robin Clark

European and Public Affairs Director

    Ciele a poslanie

AXA Investment Managers is a multi-expert investment manager, backed by the AXA Group, a world leader in Financial Protection. It manages €562 bn of assets for insurance, institutional and retail clients, across multiple asset classes, from offices in 22 countries in Europe, North America and Asia.

svetovej

    Činnosti

AXA IM contributes to European Commission public consultations through trade bodies and directly, and may also express views directly to the European Commission and Parliament, and to the Council of the EU and its members, and to ESMA. Its interests are primarily in the areas of UCITS and alternative investment funds, asset management including real estate, securities markets including equities, bonds, and derivatives , the single market for investment services, and taxation.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

AXA IM is a member of national trade associations for asset managers in the EU, including AFG, IMA and BVI.
It is also an active corporate member of pan European associations and industry bodies for asset managers, including EFAMA and FEAM.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 250 000  € a < 300 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.