Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

AXA Investment Managers

Identifikačné číslo v Registri: 75149096203-49
Dátum registrácie: 14.7.2011 11:20:10

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.7.2014 13:21:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.7.2014 13:21:41


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: AXA Investment Managers
Skratka: AXA IM
Právna forma: Company: French Societe Anonyme
Internetová stránka: http://www.axa-im.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andrea Rossi
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Robin Clark
Funkcia: European and Public Affairs Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Esplanade du Général de Gaulle Coeur Défense-Tour B 100
92932 Paris La Défense cedex
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 44 45 70 00
Fax: (+33) 1 44 45 70 00
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: AXA Investment Managers is a multi-expert investment manager, backed by the AXA Group, a world leader in Financial Protection. It manages €562 bn of assets for insurance, institutional and retail clients, across multiple asset classes, from offices in 22 countries in Europe, North America and Asia.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


AXA IM contributes to European Commission public consultations through trade bodies and directly, and may also express views directly to the European Commission and Parliament, and to the Council of the EU and its members, and to ESMA. Its interests are primarily in the areas of UCITS and alternative investment funds, asset management including real estate, securities markets including equities, bonds, and derivatives , the single market for investment services, and taxation.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
AXA IM is a member of national trade associations for asset managers in the EU, including AFG, IMA and BVI.
It is also an active corporate member of pan European associations and industry bodies for asset managers, including EFAMA and FEAM.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 250000  € a < 300000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.