Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

mechOnics ag - competence in micropositioning

Numărul de identificare din Registru: 75116135098-36
Data înscrierii: 26.01.2011 12:33:01

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 30.12.2014 10:11:04
Data ultimei actualizări anuale: 30.12.2014 10:11:04


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: mechOnics ag - competence in micropositioning
Acronim:
Statut juridic: Aktiengesellschaft
Site internet: http://www.mechOnics.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Hubert Münzer
Funcţie: Vorstand

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Hubert Münzer
Funcţie: Vorstand

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Unnützstr.  2/B
81825 München
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 8942024207
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: mechOnics ag, a German company founded in 2003, is specialized in development, production and sales of systems for micro- and nanopositioning applications.
These systems are driven by a new developed, innovative piezo inertial drive, which combines high resolution in the nm-range with large travels up to 50 mm. Together with piezo controllers with very low power consumption this permits main voltage free applications in laboratories and out of doors.
In telecommunication, semiconductor industry, laser- and bio-technology, sensors and space industry multiple customers profit of the high competence of mechOnics in the range of micropositioning.
Also positioners for low temperature applications are available.

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: mechOnics ag, a German company founded in 2003, is specialized in development, production and sales of systems for micro- and nanopositioning applications.
These systems are driven by a new developed, innovative piezo inertial drive, which combines high resolution in the nm-range with large travels up to 50 mm. Together with piezo controllers with very low power consumption this permits main voltage free applications in laboratories and out of doors.
In telecommunication, semiconductor industry, laser- and bio-technology, sensors and space industry multiple customers profit of the high competence of mechOnics in the range of micropositioning.
Also positioners for low temperature applications are available.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 6
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Steuervereinfachung

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
IVAM, Cluster Mikrosystemtechnik, InnoZent Paderborn

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 500 €
Granturi: 500 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Wir machen Lobbyarbeit im Rahmen von teilgenommenen Messen und Tagungen.
Deshalb ist der genaue Betrag nicht zu quantifizieren.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.