Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

mechOnics ag - competence in micropositioning

Identifikavimo numeris Registre: 75116135098-36
Registracijos data: 26/01/2011 12:33:01

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 30/12/2014 10:11:04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 30/12/2014 10:11:04

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

mechOnics ag - competence in micropositioning

Aktiengesellschaft

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Unnützstr., 2/B
81825 München
VOKIETIJA

(+49) 8942024207

(+) 

mechOnics ag, a German company founded in 2003, is specialized in development, production and sales of systems for micro- and nanopositioning applications.
These systems are driven by a new developed, innovative piezo inertial drive, which combines high resolution in the nm-range with large travels up to 50 mm. Together with piezo controllers with very low power consumption this permits main voltage free applications in laboratories and out of doors.
In telecommunication, semiconductor industry, laser- and bio-technology, sensors and space industry multiple customers profit of the high competence of mechOnics in the range of micropositioning.
Also positioners for low temperature applications are available.

    Teisiškai atsakingas asmuo

Hubert Münzer

Vorstand

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Hubert Münzer

Vorstand

    Tikslai ir uždaviniai

mechOnics ag, a German company founded in 2003, is specialized in development, production and sales of systems for micro- and nanopositioning applications.
These systems are driven by a new developed, innovative piezo inertial drive, which combines high resolution in the nm-range with large travels up to 50 mm. Together with piezo controllers with very low power consumption this permits main voltage free applications in laboratories and out of doors.
In telecommunication, semiconductor industry, laser- and bio-technology, sensors and space industry multiple customers profit of the high competence of mechOnics in the range of micropositioning.
Also positioners for low temperature applications are available.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Veikla

Steuervereinfachung

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

6

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

IVAM, Cluster Mikrosystemtechnik, InnoZent Paderborn

    Finansiniai duomenys

01/2011  -  12/2011

< 50 000  €

500 €

500 €

Wir machen Lobbyarbeit im Rahmen von teilgenommenen Messen und Tagungen.
Deshalb ist der genaue Betrag nicht zu quantifizieren.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.