Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

mechOnics ag - Competence in micropositioning

Identifikavimo numeris Registre: 75116135098-36
Registracijos data: 11.1.26 12.33.01

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.7 16.47.46
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.7 16.47.46


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: mechOnics ag - Competence in micropositioning
Akronimas:
Teisinis statusas: AG
Svetainė: http://www.mechOnics.de

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Hubert Münzer
Pareigos: Vorstand

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Hubert Münzer
Pareigos: Vorstand

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Unnützstr.  2/B
81825 München
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49) 8942024207
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: mechOnics ag, a German company founded in 2003, is specialized in development, production and sales of systems for micro- and nanopositioning applications.
These systems are driven by a new developed, innovative piezo inertial drive, which combines high resolution in the nm-range with large travels up to 50 mm. Together with piezo controllers with very low power consumption this permits main voltage free applications in laboratories and out of doors.
In telecommunication, semiconductor industry, laser- and bio-technology, sensors and space industry multiple customers profit of the high competence of mechOnics in the range of micropositioning.
Also positioners for low temperature applications are available.

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: mechOnics ag, a German company founded in 2003, is specialized in development, production and sales of systems for micro- and nanopositioning applications.
These systems are driven by a new developed, innovative piezo inertial drive, which combines high resolution in the nm-range with large travels up to 50 mm. Together with piezo controllers with very low power consumption this permits main voltage free applications in laboratories and out of doors.
In telecommunication, semiconductor industry, laser- and bio-technology, sensors and space industry multiple customers profit of the high competence of mechOnics in the range of micropositioning.
Also positioners for low temperature applications are available.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 6
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Steuervereinfachung

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
IVAM, Cluster Mikrosystemtechnik, InnoZent Paderborn

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 500 €
Dotacijos: 500 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Wir machen Lobbyarbeit im Rahmen von teilgenommenen Messen und Tagungen.
Deshalb ist der genaue Betrag nicht zu quantifizieren.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.