Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

FEDERACION EMPRESARIAL METALURGICA VALENCIANA

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 75105166697-22
Data rejestracji: 16/09/2011 10:53:26

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/03/2015 10:18:19
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/03/2015 10:18:19
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 05/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

FEDERACION EMPRESARIAL METALURGICA VALENCIANA

FEMEVAL

NON PROFIT

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

AVENIDA BLASCO IBAÑEZ 127
46022 VALENCIA
HISZPANIA

(+34)963719761

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  ALEJANDRO SOLIVERES MONTAÑES

General Secretary

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  MARIA JOSE LLADRO PEREZ

Innovation and European Projects Area

    Cele i zakres obowiązków

FEMEVAL puts forward ideas, defends and represents the interests of groups and individuals of the associated companies in its multiple actions with the Administration, social actors and other Agencies and Institutions. As well as to offer to the associated companies the best advice in the development of their activity by means of numerous services in the following areas:

Innovation, Technology and Internationalization: Actions to promote innovation; Promotion of the participation in innovative projects, Advising in innovation and access to subsidies, Commercial Missions, Market Survey, Calls for Tender

Sustainability, Strategic Management, Energy and Workplace and Industrial Safety: Evaluations and Audits, implementation of Quality Management Systems, Environment, Occupational Risks Prevention, Corporate Social Responsibility (CSR), Technical Advice on regulation, industrial regulation and access to subsidies, Processings with Administration

Training for businessmen, workers, unemployed workers of the metal sector: continued general and/or specific sub-sectorial training, made-to-measure training for the company, obtention of professional certifications, etc.

Human Resources and Employment: Negotiation of agreements, Advising and Labor Management, Services of Vocational Integration (processing of companies job offers, personnel recruitment interviews…), etc.

Projects: Follow up of Calls for Proposals, partner search, proposals writing, development of actions and projects at local, national and international level.

To facilitate access to different services with profitable conditions (insurances, communications, etc.) by means of agreements with different entities, or through the own FEMEVAL's Central Purchasing Office.

To extend the flow of information of interest for the companies, paying particular attention to the programs focused on SMEs. For this purpose, we count on Dissemination Channels as the web of Femeval, Femeval TV, Newsletters, press releases, attendance to sectorial fairs, etc.

To stir into action the Metal mechanical Sector by means of a wide range of activities. Among them, a quarterly Report of the Metal mechanical Sector trend based on the answers of its associated companies. The Report consists of indicators of the productive activity of the sector, future expectations, evolution of sales, index of prices, principal exports and destinations

 • europejskim
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Metal is the leading productive sector in the region of Valencia employing over 200.000 people and representing the 12.9% of the GDP. FEMEVAL is made up of over 3.700 companies related to the metal industry and metal trade and service sectors.

Metallurgy. Primary transformation of metals
Manufacturing and fabrication of metal products: metal fittings, lamps, metal furniture, jewellery and costume jewellery.
Manufacturing industry of machinery and capital goods
Electrical and electronic industry
ICT industries
Manufacturing and fabrication of equipment and instruments for medical-surgical and optical use, precision instruments, and equipment and instruments used in watch making
Manufacturing motor vehicles and their components, trailers and other transport material
Installations using metal: metallic structures, air conditioning, electrical installations, lifts, plumbing, gas, locksmiths, metallic carpentry and fire fighting equipment
Vehicles and spare parts. Repairers and Dealers
Iron and steel warehouses. Wholesale trade of iron, aluminium, electrical material, sanitary ware, machinery and industrial suppliers
Metal retail trade: hardware stores, electrical household appliances and computing


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

FEMEVAL has coordinated a FP7 project called Knowledge Based Process Planning and Design for Additive Layer Manufacturing (KARMA)www.karmaproject.eu and now is also coordinating the Project GreenPonint (Life Long Learning Programme) Development of the GreenPoint Qualification Standard and its implementation in small and medium enterprises of the metal sector. http://www.greenpointonline.eu/

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 2  

2

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • energia
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • stosunki zewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

FEMEVAL takes part in the principal business forums:

At regional level:

CEV – Industry Confederation that represents and defends the interests of the Employers’ of the Valencian Region.
CEPYMEV – Confederation of Industry that represents the small and medium enterprises of Valencia.
Chamber of Trade, Industry and Navigation of Valencia
CIERVAL - Organization that represents and defends the employers’ of the Valencian Community.
CEPYMEVAL – Federation of Industry that represents the small and medium enterprises of the Valencian Region.

At national level:

CEOE - The Spanish Confederation of Employers' Organizations is the major representative institution of the Spanish business community, with a voluntary membership of one million public and private companies in all sectors
CONFEMETAL - Confederation of Spanish Metal Sector Employers’ Organizations
Foundation CONFEMETAL - non-profit training institution created by Confemetal in 1985
FMF – Metal Training Foundation: Qualification and the Employment

At international level:

ORGALIME - The European Engineering Industries Association representing the interests of the Mechanical, Electrical, Electronic, Metalworking & Metal Articles Industries
CEEMET - European Employers' organisation representing the interests of the metal, engineering and technology-based industries. Its members are national employers' organisations and federations, representing 200 000 member companies across Europe.

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

60 000 €

erasmus+

40 000 €

erasmus+

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.