Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

FEDERACION EMPRESARIAL METALURGICA VALENCIANA

Numer identyfikacyjny w rejestrze 75105166697-22
Data rejestracji: 11-09-16 10:53:26

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-08-26 18:43:35
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-08-26 18:19:36


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: FEDERACION EMPRESARIAL METALURGICA VALENCIANA
Nazwa skrócona: FEMEVAL
Status prawny: NON PROFIT
Strona internetowa: http://www.femeval.es/Paginas/inicio.aspx

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  ALEJANDRO SOLIVERES MONTAÑES
Pełniona funkcja: General Secretary

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   MARIA JOSE LLADRO PEREZ
Pełniona funkcja: Innovation and European Projects Area

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: AVENIDA BLASCO IBAÑEZ 127  127
46022 VALENCIA
HISZPANIA
Numer telefonu: (+34) 963719761
Numer faksu: (+34) 963719713
Inne dane kontaktowe: The Valencian Employers’ Federation of the Metal Sector was created over 35 years ago, to put forward ideas and defend the interests of groups and individuals belonging to companies associated with the metal sector in Valencia.
Metal is the leading productive sector in the region of Valencia employing over 200.000 people and representing the 12.9% of the GDP. FEMEVAL is made up of over 3.700 companies related to the metal industry and metal trade and service sectors.
Metallurgy. Primary transformation of metals
Manufacturing and fabrication of metal products: metal fittings, lamps, metal furniture, jewellery and costume jewellery.
Manufacturing industry of machinery and capital goods
Electrical and electronic industry
ICT industries
Manufacturing and fabrication of equipment and instruments for medical-surgical and optical use, precision instruments, and equipment and instruments used in watch making
Manufacturing motor vehicles and their components, trailers and other transport material
Installations using metal: metallic structures, air conditioning, electrical installations, lifts, plumbing, gas, locksmiths, metallic carpentry and fire fighting equipment
Vehicles and spare parts. Repairers and Dealers
Iron and steel warehouses. Wholesale trade of iron, aluminium, electrical material, sanitary ware, machinery and industrial suppliers
Metal retail trade: hardware stores, electrical household appliances and computing

FEMEVAL is a member of the Valencian Employers’ Confederation (CEV-CIERVAL), and the Spanish Confederation of Metal Employers’ Organisations (CONFEMETAL). It is also part of The Spanish Confederation of Employers’ Organisations (CEOE). FEMEVAL representatives form part of the management bodies of the aforementioned organizations, representing and defending the interests of business belonging to the metal sector in Valencia.

FEMEVAL is an organization that follows key strategic lines of action in an aim to:

Line of action 1: Develop the role of defending and representing the interests of associated companies.
Line of action 2: Increase the effectiveness of communication to the different stakeholders, to obtain an influential presence in society.
Line of action 3: Guarantee the constant adaptation of the Federation’s actions and services to the needs of its members.
Line of action 4: Have a human team and several collaborators at its disposal, who are committed to the organization and feel proud of belonging to or being associated with FEMEVAL.
Line of action 5: Promote the excellence of the organisation to stakeholders based on the organisation’s ethical principles and good management, integration, demands and focus on users.

FEMEVAL offers a wide range of services and activities as regards:

Industrial Policy
Labour Relations and Human Resources
Education, Training and Employment
Innovation, Cooperation and New Technologies.
Quality, Environment, Waste Management and Energy Savings
Industrial Safety and Prevention of Risks at Work.
Corporate Social Responsibility, Equal Opportunities

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: FEMEVAL puts forward ideas, defends and represents the interests of groups and individuals of the associated companies in its multiple actions with the Administration, social actors and other Agencies and Institutions. As well as to offer to the associated companies the best advice in the development of their activity by means of numerous services in the following areas:

Innovation, Technology and Internationalization: Actions to promote innovation; Promotion of the participation in innovative projects, Advising in innovation and access to subsidies, Commercial Missions, Market Survey, Calls for Tender

Sustainability, Strategic Management, Energy and Workplace and Industrial Safety: Evaluations and Audits, implementation of Quality Management Systems, Environment, Occupational Risks Prevention, Corporate Social Responsibility (CSR), Technical Advice on regulation, industrial regulation and access to subsidies, Processings with Administration

Training for businessmen, workers, unemployed workers of the metal sector: continued general and/or specific sub-sectorial training, made-to-measure training for the company, obtention of professional certifications, etc.

Human Resources and Employment: Negotiation of agreements, Advising and Labor Management, Services of Vocational Integration (processing of companies job offers, personnel recruitment interviews…), etc.

Projects: Follow up of Calls for Proposals, partner search, proposals writing, development of actions and projects at local, national and international level.

To facilitate access to different services with profitable conditions (insurances, communications, etc.) by means of agreements with different entities, or through the own FEMEVAL's Central Purchasing Office.

To extend the flow of information of interest for the companies, paying particular attention to the programs focused on SMEs. For this purpose, we count on Dissemination Channels as the web of Femeval, Femeval TV, Newsletters, press releases, attendance to sectorial fairs, etc.

To stir into action the Metal mechanical Sector by means of a wide range of activities. Among them, a quarterly Report of the Metal mechanical Sector trend based on the answers of its associated companies. The Report consists of indicators of the productive activity of the sector, future expectations, evolution of sales, index of prices, principal exports and destinations
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


FEMEVAL has coordinatesd a FP7 project called Knowledge Based Process Planning and Design for Additive Layer Manufacturing (KARMA)www.karmaproject.eu and now is also coordinating the Project GreenPonint (Life Long Learning Programme) Development of the GreenPoint Qualification Standard and its implementation in small and medium enterprises of the metal sector. http://www.greenpointonline.eu/

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • energia
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
FEMEVAL takes part in the principal business forums:

At regional level:

CEV – Industry Confederation that represents and defends the interests of the Employers’ of the Valencian Region.
CEPYMEV – Confederation of Industry that represents the small and medium enterprises of Valencia.
Chamber of Trade, Industry and Navigation of Valencia
CIERVAL - Organization that represents and defends the employers’ of the Valencian Community.
CEPYMEVAL – Federation of Industry that represents the small and medium enterprises of the Valencian Region.

At national level:

CEOE - The Spanish Confederation of Employers' Organizations is the major representative institution of the Spanish business community, with a voluntary membership of one million public and private companies in all sectors
CONFEMETAL - Confederation of Spanish Metal Sector Employers’ Organizations
Foundation CONFEMETAL - non-profit training institution created by Confemetal in 1985
FMF – Metal Training Foundation: Qualification and the Employment

At international level:

ORGALIME - The European Engineering Industries Association representing the interests of the Mechanical, Electrical, Electronic, Metalworking & Metal Articles Industries
CEEMET - European Employers' organisation representing the interests of the metal, engineering and technology-based industries. Its members are national employers' organisations and federations, representing 200 000 member companies across Europe.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 200000  €–250000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 2 147 212 €
Dotacje: 80 000 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.