Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

EUTurbines

Tunnusnumber registris: 75093131694-63
Registreerimise kuupäev: 14.05.09 12:57:22

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 4.11.14 10:18:31
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.04.14 8:11:57


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: EUTurbines
Akronüüm: EUTurbines
Õiguslik vorm: non-profit organisation
Veebisait: http://www.euturbines.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Wezel Ralf
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Wezel Ralf
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: DE Lyoner Str. 18 
60528 Frankfurt/Main
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49 69) 66 03 13 09
Faks: (+49 69) 66 03 23 09
Muud kontaktandmed: Brussels Office

Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
1030 Brussels
BELGIUM

Phone: (+32 2) 706 82 11

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The European Association of Gas and Steam Turbine Manufacturers - EUTurbines is the voice of the European gas and steam turbine manufacturers employing around 70.000 people across Europe with a turnover of around 25 billion euros.

Our objectives are to strenghten the competitive position of the European turbine industry and to keep its leading role in the global market place.

Founded in 2004, EUTurbines has been established as a competent partner of the EU institutions and all stakeholders, providing solutions to major challenges of industrial, energy, environmental and research policies.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3,5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
FLORIAN BOEGER 22.05.14 20.05.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
EUTurbines is hosted and organised by VDMA.

EUTurbines has Cooperation Agreements with VGB Power Tech and BDEW.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

We are financially independent and self-finance our income from membership contributions. Our budget does not depend on public financing and donations.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.