Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

EUTurbines

Tunnusnumber registris: 75093131694-63
Registreerimise kuupäev: 14/05/2009 12:57:22

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 19/02/2015 10:26:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19/02/2015 10:26:22
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 19/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

EUTurbines

EUTurbines

non-profit organisation

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Lyoner Str. 18, DE
60528 Frankfurt/Main
SAKSAMAA

(+49 69) 66 03 13 09

Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
1030 Brussels
BELGIA

(+32) 27068211

    Juriidiliselt vastutav isik

Ralf Wezel

Secretary General

    ELi asjade eest vastutav isik

Ralf Wezel

Secretary General

    Eesmärgid ja ülesanded

The European Association of Gas and Steam Turbine Manufacturers - EUTurbines is the voice of the European gas and steam turbine manufacturers employing around 70.000 people across Europe with a turnover of around 25 billion euros.

Our objectives are to strenghten the competitive position of the European turbine industry and to keep its leading role in the global market place.

Founded in 2004, EUTurbines has been established as a competent partner of the EU institutions and all stakeholders, providing solutions to major challenges of industrial, energy, environmental and research policies.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energy Policy
Energy Union
Emission Trading Scheme
Security of Energy Supply
Research & Innovation
Trade Policy
Industrial Emissions Directive
Large Combustion Plants Directive
BREFs
Meduim Combustion Plants Directive
Network Codes
Climate Policy
Industry Policy
Competiion Law


 

Ei

BREF (Sevilla)

Ei

Member of the European Energy Forum (EEF)

Ei

.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   75%: 1   50%: 2  

4

2,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Katrin STÖTZEL 21/02/2015 19/02/2016
Sònia CLARENA BARON 21/02/2015 19/02/2016

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseasjade
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

www.euturbines.eu

EUTurbines is hosted and organised by VDMA.

EUTurbines has Cooperation Agreements with
VGB PowerTech and BDEW.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € ja < 399 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

We are financially independent and self-finance our income from membership contributions. Our budget does not depend on public financing and donations.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.