Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The International Natural and Organic Cosmetic Association

Tunnistenumero rekisterissä: 75060586073-86
Rekisteröintipäivä: 24.6.2011 11:02:53

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 4.6.2014 10:33:19
Edellinen vuotuinen päivitys: 4.6.2014 10:33:19


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The International Natural and Organic Cosmetic Association
Lyhenne: NATRUE
Organisaation oikeudellinen muoto: a.s.b.l.
Internet-osoite: http://www.natrue.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Julie Tyrrell
Tehtävä organisaatiossa: Director General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Julie Tyrrell
Tehtävä organisaatiossa: Director General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue Washington 2nd floor 40
1050 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 26132930
Faksinumero: (+32) 26132939
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: • NATRUE is a non-profit association representing authentic natural and organic cosmetic industry.

• Our goal is to promote and protect natural and organic cosmetic products with a high standard of quality and integrity as set out in our NATRUE criteria.

• NATRUE ensures the availability of high quality raw materials for natural organic cosmetics (e.g. sustainable/organic production of ingredients).

• We embrace people who share the belief of harmony and nature and join forces to protect nature and biodiversity
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja • Our main lobbying activity is to establish an appropriate and strict definition of authentic ‘natural’ and ‘organic’ cosmetics.

• We also would like to work closely with the European Institutions to ensure safety and quality of natural and organic cosmetic ingredients and products (e.g. though REACH, Cosmetic Directive (78/768/EEC), and Regulation (EC) No 1223 2009 on cosmetic products).

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Following the Cosmetic Regulation 1223/2009 and the REACH Cosmetic Directive (78/768/EEC)

Participated in EU Green Week May 2012.

7th Framework Programme SME-2011-2 - O4S
"Sustainable surfactant production from renewable resources through natural fermentation for applications in natural, organically-certified products".

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
IFOAM EU
IFOAM International

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 800000  € - < 900000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 7 673 183 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Annual accounts for 2013 and Budget forecast for 2014 available upon request.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.