Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Turn 180

Numărul de identificare din Registru: 75052677706-80
Data înscrierii: 13.01.2012 00:28:27

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 16.12.2013 09:29:50
Data ultimei actualizări anuale: 16.12.2013 09:29:50


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Turn 180
Acronim:
Statut juridic: Non Govermental Organization
Site internet: http://www.turn180.ie/

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Patrick Swords
Funcţie: Technical Consultant

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Patrick Swords
Funcţie: Technical Consultant

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rathrobin Mountbolus 085-129616
00000 Offaly
IRLANDA
Numărul de telefon: (+353) 851296162
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: To lobby our local and E.U. governments for logical and progressive policies in energy and natural resources.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional
  • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 18
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Projects of Common Interest.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Energie
  • Mediu

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 18
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
  • IRLANDA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 100
din care finanţare publică: 0
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 100
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 100
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Our financing only comes from member donations.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.