Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Turn 180

Tunnistenumero rekisterissä: 75052677706-80
Rekisteröintipäivä: 13.1.2012 0:28:27

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.12.2013 9:29:50
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.12.2013 9:29:50


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Turn 180
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Non Govermental Organization
Internet-osoite: http://www.turn180.ie/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Patrick Swords
Tehtävä organisaatiossa: Technical Consultant

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Patrick Swords
Tehtävä organisaatiossa: Technical Consultant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rathrobin Mountbolus 085-129616
00000 Offaly
IRLANTI
Puhelinnumero: (+353) 851296162
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: To lobby our local and E.U. governments for logical and progressive policies in energy and natural resources.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 18
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Projects of Common Interest.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 18
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
  • IRLANTI

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 100
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 100
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 100
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Our financing only comes from member donations.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.