Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Turn 180

Tunnusnumber registris: 75052677706-80
Registreerimise kuupäev: 13.01.12 0:28:27

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.12.13 9:29:50
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.12.13 9:29:50


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Turn 180
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Non Govermental Organization
Veebisait: http://www.turn180.ie/

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Patrick Swords
Ametikoht: Technical Consultant

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Patrick Swords
Ametikoht: Technical Consultant

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 085-129616 Rathrobin Mountbolus
00000 Offaly
IIRIMAA
Telefoninumber: (+353) 851296162
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: To lobby our local and E.U. governments for logical and progressive policies in energy and natural resources.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 18
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Projects of Common Interest.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika
  • Keskkond

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 18
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
  • IIRIMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 100
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 0
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 100
- annetused: 0
- liikmemaksud: 100
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Our financing only comes from member donations.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.