Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Turn 180

Tunnusnumber registris: 75052677706-80
Registreerimise kuupäev: 13/01/2012 00:28:27

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/03/2015 22:56:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/03/2015 22:56:28
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Turn 180

Non Govermental Organization

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Rathrobin, 0 Mountbolus
00000 Offaly
IIRIMAA

(+353)0861665238

    Juriidiliselt vastutav isik

Patrick Swords

Technical Consultant

    ELi asjade eest vastutav isik

Patrick Swords

Technical Consultant

    Eesmärgid ja ülesanded

To lobby our local and E.U. governments for logical and progressive policies in energy and natural resources.

  • üleeuroopalised
  • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energy and Environment


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Projects of Common Interest.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Keskkond

    Liikmed ja liikmesus

12

  • IIRIMAA

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

100 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

0 €

0 €

100 €

0 €

100 €

Our financing only comes from member donations.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.